انجمن پارسی لند - تشخیص عیوب پارچه در حین بافت بر روی ماشینهای گردباف

انجمن پارسی لند (http://www.parsiland.com/)
-   تكنولوژي‌ نساجي (http://www.parsiland.com/f198-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A%E2%80%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%8A)
-   -   تشخیص عیوب پارچه در حین بافت بر روی ماشینهای گردباف (http://www.parsiland.com/1138-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%81)

Administer 7 دی 1387 17:52

تشخیص عیوب پارچه در حین بافت بر روی ماشینهای گردباف
 
سلام عزيزان pl76
عیوب بافت عموما منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه تولید می شود و هزینه های ناشی از عیوب درصد بالایی از کل هزینه تولید را شامل می شو د. طبیعتا درصدی از این هزینه ها در صورت تشخیص به موقع عیوب بر روی ماشین بافندگی کاهش می یابد. در خصوص تشخیص عیوب پارچه در حین بافت پروژه های تحقیقاتی زیادی صورت گرفته است. اخیرا دستگاهی توسط شرکت ممینگر به بازار عرضه شده است که بروش نوری قادر است در حین بافت ٬ عیوب را تشخیص و به اپراتور دستگاه اطلاع دهد. این مسئله راه را برای رفع سریع عوامل منجر به ایجاد عیب باز می کند و از گسترش آن جلوگیری می کند. این دستگاه تنها بر روی ماشین های گرد باف که سیلندر در حال چرخش است ٬قابل نصب است.


عیوبی نظیر خط سوزن که در حین بافندگی و در پرید زمانی بلند قابل رویت نیستند ٬ افتادگی حلقه و سوراخها توسط این دستگاه قابل تشخیص هستند. بر اساس طراحی ماشین گردباف این دستگاه می تواند از داخل ماشین و یا بیرون آن ٬ عملیات اسکن پارچه را انجام دهد. شکل زیر نوعی از این وسیله را نشان می دهد.

این دستگاه از دو بخش هد اسکن کننده و واحد کنترل تشکیل شده است. هد اسکن کننده بگونه نصب می شود که با فشار ملایمی بر پارچه ٬اطمینان از تماس مداوم با آن را ایجاد میکند. این بخش از دستگاه مجهز به به یک منبع تولید نور است که شعاعی از نور را تحت زاویه ای تعریف شده بر روی پارچه می تاباند. شعاع نوری از روی پارچه بازتابیده میشود و به واحد حساس به نور هد اسکن کننده می رسد. برای بهینه سازی عملکرد دستگاه ٬ پارچه کیسه مانند تولید شده باید کاملا دایروی شکل باشد که برای تحقق آن از یک رینگ پهن کننده پارچه استفاده می شود.
تفاوت مابین شدت نور ارسال شده و شدت نور منعکس شده از پارچه در واحد کنترل دستگاه ارزیابی شده و زمینه را برای تشخیص عیب فراهم میکند.با تنظیم این دستگاه برخی از مسایل مانند خط برش پارچه که طبیعتا به صورت عیب در دستگاه ثبت می شود را می توان نادیده گرفت.
بسته به تعداد سیستم های بافندگی ٬ گیج و ظرافت ماشین و ارتفاع پارچه تولید شده در هر دور از ماشین هد اسکن کننده با ارتفاع ۶۰ و ۹۰ میلیمتر در دسترس است


ساعت 15:50 دقیقه

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com

کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!