انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > انجمن عمومی > مقالات ورزشی

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

طرح درس تربیت بدنی
نحوه نمایش امتیاز موضوع: 1آرا, 4.00 میانگین. امتیاز: ابزارهای موضوع  
طرح درس تربیت بدنی 16 مرداد 1388   #1 (لینک)
Kent-X


Kent-X آواتار ها

مدیر انجمن نرم افزار
 
Kent-X آنلاین نیست.
نام واقعی: امیررضا
نوشته ها: 734
سپاس از دیگران: 1,713 بار
سپاس شده: 1,340 بار
دوستان من: 10 نفر
محل سکونت: همه جای ایران سرای من است
عضو پارسی لند: فروردین 1388
نمایش پروفایل Kent-X    نمایش آلبوم های Kent-X   اضافه کردن Kent-X به لیست دوستان شما   گروه های دسته جمعی

طرح درس تربیت بدنی طرح درس تربیت بدنی

طرح درس تربیت بدنی
به اهتمام: سیدحسین میری
دبیر تربیت بدنی دبیرستان محمودیه 6 ناحیه 2 مشهد
تربيت بدني و ورزش يكي از مهمترين فعاليتهاي بشر امروز است . آگاهي از علوم هر يك از رشته هاي ورزش مربيان تربيت بدني را قادر مي سازد تا با بهره گيري از اين علوم از آموزش مهارتي واجراي فنون رشته هاي مختلف ورزش موفق گردند و نير با آگاهي از اصول و پايه هاي علمي آموزش، روش اجرا و يادگيري حركات و مهارتهاي ورزش را آسانتر مي نمايد.
امروزه تدريس را تحريك و راهنمايي و سازمان دادن يادگيري دانش آموزي تعريف مي كنند . زيرا معلم فقط نقش محرك و راهنما و سازمان دهنده دارد و خود دانش آموز است كه بايد فعاليت كند زيرا يادگيري وقتي درست انجام مي گيرد كه با فعاليت يادگيرنده همراه باشد كه خوشبختانه آموزش مهارتهاي ورزشي بعد از آموزش مربيان تربيت بدني ، دانش آموزان عملا با اجراي آن به مهارتهيا مورد نظر دست مي يابند.
اهداف آموزش:
در برنامه درس تربيت بدني جهت گيري اساسي ياددهي يادگيري ، ؟؟ و حفظ سلامتي براي دانش آموزان است از اين رو اهداف آموزش شامل سه حيطه مي باشد.
الف) آگاهاي مورد نياز: شامل حركات پايه ، آمادگي جسماني ، تغذيه و بهداشت ورزش، ايمني در ورزش، شناخت رشته هاي ورزشي.
ب) مهارتهاي ضروري : شامل حركات پايه و آمادگي جسماني جهت تقويت سلامتي جسمي و عملكرد حركتي دانش آموزان
ج) نگرش هاي مورد انتظار : شامل افزايش علاقه دانش آموزان به شركت در فعالتيهاي ورزشي و گرايش آنان به آمادگي جسمانمي و بهبود حركات پايه .
طرح درس تربيت بدني دوره متوسطه
مشخصات كلي :
1-ماده درس: تربيت بدني
2-موضوع درس: آموزش مهارت پنجه در واليبال
3-پايه تحصيلي: متوسطه
4-تعداد دانش آموزان كلاس: 20 نفر
5-مدت جلسه : 30 دقيقه
اهداف
1-هدف كلي : اجراي صحيح مهارتهاي واليبال (مهارت پنجه) و نحوه ارزشيابي مهارتها و مطالب تئوري واليبال
2-اهداف جزئي :
الف) حيطه دانشي :
1-آماده شدن جهت حضور در كلاس
2- آشنايي دانش آموزان با رشته ورزشي واليبال
3- شيوه استقرار در كلاس واجراي حركات و فهاليتها
4- آموزش مهارتهاي واليبال و نحوه ارزشيابي مهارتها و مطالب تئوري واليبال
5- وظايف سرگروه ها و اعضاء گروه در كلاس
6- آشنايي با موضوع درس مهارت پنجه واليبال
7- احترام به قانون مسابقات و داور(خطاهاي مهارت پنجه)
ب) حيطه مهارتي :
1- كسب مهارت گارد پنجه در حالت ايستاده ، متوسطه و فشرده و اجراي آن در كلاس
2- آموزش مقدماتي و آشنايي با توپ
3- كسب مهارت پنجه و اجراي آن در كلاس
4- كسب مهارت در هدايت اعضاء گروه به عنوان سرگروه
5- كسب مهارت در انجام دادن وظايف محوله بعنوان عضو گروه
6- اجراي قوانين بازي
حطيه نگرشي :
1-علاقمندي جهت حفظ نظم و انضباط هنگام فعاليتهاي ورزشي
2-تمايل به همكاري و پذيرش مسئوليت در فعاليت هاي ورزشي
3-علاقمندي به رعايت اصول اخلاق اسلامي در كلاس
4-احترام به تصميمات داور و قانون مسابقات
3-هدفهاي رفتاري
1-در جريان يا پايان كلاس دانش آموز قادر باشد كادر صحيح پنجه زدن در حالتهيا ايستاده ، متوسط و فشرده را بگيرد.
2-در جريان يا پايان كلاس دانش آموز قادر باشد مهارت پنجه صحيح را اجرا نمايد.
3-دانش آموز قادر باشد خطاهاي مهارت پنجه را تشخيص دهد.
4-دانش آموز قادر باشد در جريان يك بازي مهارت صحيح پنجه را اجرا نمايد.
رفتارهاي ورودي :
منظور از رفتار ورودي، تجارب گذشته و آموخته هاي قبلي دانش آموزش است كه پيش نياز درس جديد بوده و به يادگيري مفاهيم جديد كمك مي كند كه شامل:
1-تاريخچه واليباب در جهان و ايران
2-آشنايي با رشته واليبال شامل نحوه اجراي بازي، نحوه امتياز گيري، ابعاد زمين ، توپ، تور و ...
3- آشنايي با توپ شامل ، اندازه، جنس، رنگ، وزن
4-سرويس ساده از جلو
روش تدريس : تركيبي
وسايل مورد نياز: زمين واليبال 18* 9، توپ واليبال، سوت
نحوه تشويق و تنبه : با گفتن كلمات احسن، آفرين و .... ويا مجبور كردن به تكرار يك حركت و ...
مراحل تدريس در ساعت درس تربيت بدني
معلم تربيت بدني قبل از ورود به كلاس ، فعاليتهاي لازم در ساعت آموزشي را سازماني دهي كرده و بر مبناي اهداف تربيت بدني با نياز دانش آموزان ، مدت كلاس، وسايل و امكانات موجود، شرايط جوي و ... بهترين و بيشترين بازده را نصيب دانش آموزان كند .
طرح سه مرحله اي تدرسي يكي از طرحهاي سازمان دهي و تنظيم ساعت آموزش تربي بدني است اين سه مرحله عبارتند از :
1-مرحله آمادگي
2-مرحله پياده نمودن هدف آموزشي (مرحله اصلي)
3-مرحله بازگشت به حالت اوليه
مرحله آمادگي :
1-آمادگي سازماني عبارتست از تعويض لباس، تذكرات ، حضور و غياب ، ايستادن در صف و ... 2 دقيقه
2-آمادگي بدني:
الف) آمادگي عمومي يا گرم كردن: شامل حركات كشش و نرمش 3 دقيقه
ب) آمادگي اختصاصي : شامل نرمشهايي كه مرتبط با هدف آموزشي است نرمشهايي كه موجب تقويت عضلات كمربند شانه اي ، شكم و مچ دستها و غيره .. مي شود 5 دقيقه
مرحله پياده كردن هدف يا مرحله اصلي (مهارت پنجه واليبال 15 دقيقه)
رفتار ورودي :
قبل از اينكه به دانش آموزان تكنيكي را آموزش بدهيم بايد آنها با توپ آشنا كنيم. آشنايي كنيم. آشنايي با توپ در آموزش واليبال بسيار مهم است .
ابتدا هر تعداد توپ واليبال در اخيتار داشتيم به دانش آموزان مي دهيم و دانش آموزان موظف هستند توپ را :
1-بالاي سر پرتاپ كنند وبگيرند .
2-دور كمر بچرخانيد.
3-از زير پا رد كنند.
4-توپ را رد و بدل كنند .
5-با توپ دريبل بزنيد .
6-دو بدو توپ را بصورت پاس بسكتبال بين خود ردو بدل كنند .
و امثال تمرينات مشابه تا جاييكه دانش آموزان بخوبي توپ را در دست احساس كنند و از توپ نترستند . وقتي كه آشنايي با توپ را يادگرفتند به آنها پنجه را مي دهيم .

آموزش گارد پنجه :
در پنجه گارد مهم است . يك پا جلو ، يك پا عقب ، پاها كمي بزرگتر از عرض شانه ها باز دستها جلوي پيشناني ،زانو خميده ، سرسينه راست ، آرنج ها عمود بر زمين، دستها جلوي پيشاني بخاطر ديد بهتر است .
آموزش مهارت پنجه :
نحوه ضربه زدن به توپ:
1-با انگشت شست ، سبابه و ميانه بايد ضربه بزنند (دو دست تشكيل يك مثلث مي دهند)
2-دو انگشت كناري هر دست كار كنترل توپ را انجام مي دهند.
3-با بند اول انكشتان و با نرمي دست بايد ضربه زده شود.
4-گارد حالت دريافت توپ و در موقع ارسال توپ بايد زانوها و دستها كشيده شوند.


اهداف رفتاري
فعاليت معلم تربيت بدني
فعاليت دانش آموز
زمانبندي
1- گارد پنجه واليبال در حالت ايستاده
1- پاها كمي بيشتر از عرض شانه باز
2- يك پا عقب ، يك پا جلو
3- دست جلوي پيشاني
4- زانوها خميده
5- سرسينه راست
6- آرنج ها عمود بر زمين
7- نمايس توسط مربي
8- سوال از دانش آموز
1- اجرا گاه توسط دانش آموزان و رفع عيب توسط مربي
2- بصورت دلخواه دانش آموزان شروع به حركت مي كنند و با صداي سوت مر بي دانش آموزان گارد مي گيرند .
3- تشويق و تنبيه براي دانش آموزان عالي و خاطي

2- مهارت پنجه واليبال
1-انگشت شست و اشاره هر دو دست تشكيل يك مثلث مي دهند .
2- انگشت شست ، سبابه و ميانه بايد ضربه بزند
3- دو انگشتان كناري هر دست كار كنترل توپ را انجام مي دهند .
4- با بند اول انگشتان و با نرمي دست بايد ضربه زده شود .
5- در موقع ارسال توپ زانو و دستها كشيده باشند .
6- سئوال از دانش آموز
1- دانش آموزان دريك صف مي ايستند و مربي آنها توپ پرتاب مي كند و آنها پنجه مي زنند و حالت دريافت و ارسال توپ را مربي كنترل مي كند
2- دانش آموزان بالاي سر خود پنجه مي زنند .
3- پنجه با ديوار
4- دانش آموزان پشت تور دو به تدو مقابل از روي تور پنجه مي زنند
5- تشويق و تنبيه براي دانش آموزان عالي و خاطي

3- بسازي (مسابقه)
دانش آموزان را به 4 گروه تقسيم و بين گروه ها مسابقه فقط مهارت پنجه برگزار مي شود
دانش آموزان در گروهيا خود به رقابت مي پردازند مورد تشويق قرار مي گيرد.


مرحله بازگشت به حالت اوليه
در مرحله اصلي ضربان قلب و سرعت، دستگاه گردش خون و تنفس دانش آموزان به اوج خود مي رسدن از ديدگاه عاطفي نيز احتمالا تغييراتي به جهت برد و يا بافت يا برخوردهاي جسماني بوجود مي آيد . تعريق و نشستن گرد وغبار محيط بر بدن كه به اين ترتيب با حركات كششي و نرمشي ملايم و ريتميك دانش آموزان براي حضور در كلاس بعدي آماده مي گردند در اين مرحله ، راه رفتن آرام و نفس گيري ، انجام حركات كششي براي آرام كردن ضربان قلب و دستگاه گردش خون و تنفس ، مروري بر آموزش انجام شده و جمع بندي مطالب گفته شده و ارائه تذكرات مهم بهداشتي ، اخلاقي و اجتماعي و ... صورت مي گيرد سپس دانش آموزان به نظافت و شست وشو شخصي مي پردازند .

چك ليست فعاليتهاي تربيت بدني
معيار

نام و نام خانوادگي
گارد پنجه
نحوه ضربه زدن به توپ
تماس انگشتان با توپ
امتياز
عالي 4
خوب3
متوسط 2
ضعيف 1
عالي 4
خوب3
متوسط 2
ضعيف 1
عالي 4
خوب3
متوسط 2
ضعيف 1


این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

 

آخرین ارسال Kent-X
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
پاور ساپلای دیجیتال pic مدارات و نقشه های الکترونیکی Kent-X 0 1541 19 اسفند 1388 04:03
>>> ریست کردن پسورد administrator ویندوز Xp با Xp Password Remover Disk 2008 <<< نرم افزارهای سودمند cho0bin 5 3561 4 شهریور 1388 14:44

برچسب ها
بدنی, تربیت, درس, طرح

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 12 نفر
Administer, dariush, dina123, ka2555, Kent-X, llll, mhs1351, reza01, saeed1355, مریم سرلک, معلم ورزش, ابروباد
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2016, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!