انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > انجمن عمومی > مقالات ورزشی

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

ورزش در درمان بیماریها
نحوه نمایش امتیاز موضوع ابزارهای موضوع  
ورزش در درمان بیماریها 20 مرداد 1388   #1
Kent-X


Kent-X آواتار ها

مدیر انجمن نرم افزار
 
Kent-X آنلاین نیست.

ورزش در درمان بیماریها ورزش در درمان بیماریها

رفع كمر درد با ورزش
جام جم آنلاین: برای کمر درد ناتوان کننده ای که اغلب کارگران بدان مبتلا می شوند ، یک برنامه ورزشی تحت کنترل همراه با تقویت عضلات کمر با ورزش که قابلیت ارتجاعی و تعادل را بهبود می بخشد ، سودمند است.
در این مطالعه برنامه ورزشی فعال بیش از روشهایی مانند استفاده از اولترا سوند ، تحریک الکتریکی و کیسه گرم کننده در کاهش درد کمر موثر بود.
به گفته سرپرست این تحقیق کارگرانی که بعلت کمر درد قادر به کار نبودند با پیگیری برنامه ورزشی توانایی خود را بازیافتند.
وی می گوید اکثر مردم با دچار شدن به درد ، از فعالیت خود می کاهند لذا با افزایش قدرت آنها به کمک ورزش مناسب می توان درد را تسکین داد.
نتایج مطالعه فوق فوائد توانبخشی حرکتی را در مبتلایان به کمردرد را تایید می کند حتی بنظر می رسد دنبال کردن برنامه های ورزشی شدید تر در این مورد موثر تر است.


كاهش بيماري قلب با ورزش از خردسالي
جام جم آنلاين: تحقيق نشان داد انجام تمرينات ورزشي در خردسالي باعث به دست آوردن اندامي متناسب و كاهش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و خوني مي شود.
به نوشته عرب آنلاين، مركز پزشكي ورزش آلمان با بررسي 160 كودك سه تا پنج ساله اعلام كرد انجام تمرين هاي ورزشي در سنين كم باعث مي شود بدن كودك در برابر بيماري هاي مختلف مقاوم شود.
محققان دو سال پس از انجام اين تحقيق بار ديگر ميزان فشار خون اين كودكان را مشاهده كردند. آن هايي كه ديگر در برنامه هاي ورزشي شركت نكرده اند، فشار خون شان پايين آمده بود.
اين تحقيق همچنين نشان داد انجام حركات ورزشي، مهارت هاي بدني و هماهنگي با هم سن و سالان را افزايش مي دهد.


ورزش درصرع
مراسم و جشنهاي ورزشي همواره گوياي اينمهم اند كه ورزش باعث سلامتي و نشاط جوانها و پيرها شده و نقش تعيين كننده اي دربنامه ريزي و گذراندن زمان بيكاري آنها دارد.
اين روزها همه مردم به پياده روي،رفتن به كوه، شنا، دو، نرمش صبحگاهي و بازي فوتبال علاقه زيادي نشان ميدهند.
اعتماد بهنفس
تحركهاي ورزشي براي بيشتر افراد مفيد و ضروري است. اينافراد در كنار به دست آوردن مقاومت بدني و هماهنگي فعاليتهاي تحركي مي توانند باانجام ورزشهاي گوناگون، قدرت و تواناييهاي جسمي و رواني خود را تقويت نموده و آنهارا بهبود بخشند.
ورزش كمك مي كند تا شخص رفتار اجتماعي خود را تصحيح كند، آن رابر اساس قواعدي منظم نموده و بتدريج خود را در جمع حس كند.
ورزش كمك مي كند تافرد هدفي را كه در زندگي دارد، دنبال كند و ياد بگيرد تا ملاحظات لازم را نسبت بهديگران داشته باشد.
رابطه با ديگران از طريق عضو شدن در گروههاي مختلف ورزشيباعث دور شدن و فاصله گرفتن از تنهايي مي شود. شخص از طريق ورزش مورد احترام و توجهديگران قرار مي گيرد.
تمام نكات ذكر شده مي تواند براي شخص مبتلا به صرع هم مفيدباشد، علاوه بر آن ورزش باعث كمتر شدن ضعف و عارضه در بيمار هم مي شود. از همهمهمتر اينست كه شخص براي ديگران الگو شده و فرزندان و نزديكان او به سوي ورزش كشيدهمي شوند.
همه اينها اعتماد به نفس و شخصيت فرد مصروع را بهبود مي بخشد.
ترس ازتصادفات
والدين و وابستگان افراد مبتلا به صرع همواره از اينكههنگام ورزش تصادف و حادثه اي پيش بيايد در ترس و اضطراب به سر مي برند.
مي دانيمكه هيچ ورزشي بدون تصادف و اتفاق نيست، در نتيجه اين خطر هميشه و براي همه وجوددارد، اما بسيار نادر است و هيچوقت موجب ترك ورزش نشده است.
تجربه نيز نشان دادهاست كه تعداد اتفاقات و تصادفات در مورد افراد بيمار بيشتر از افراد سالمنيست.
حادثه اي كه در افراد مبتلا به صرع پيش مي آيد به ندرت به دليل بروز حملهمي باشد. گاهي نفس نفس زدن زياد در حين انجام عمليات ورزشي، از دست دادن آب و نمكبدن در هنگام ورزش به دليل عرق كردن زياد و فعاليت زياد ماهيچه ها، ممكن است فرد راآماده بروز حمله صرع كند.
حركات بدني زياد خسته كننده، فشارهاي هيجاني و روانيشديد همراه ورزش، ورزش در محيطهاي خطرناك مانند آب و بلندي مي تواند براي فرد مصروعخطرزا باشد.
چه كسانيمي توانند ورزش كنند؟
1-
در مواردي كه فاصله حمله ها زياداست.
2-
حمله از نظر زماني قابل پيش بيني و تشخيص است. مثلا قبل از مصرف دارو يازمان بي خوابي است.
3-
حمله به مدت طولاني پيش نيامده است.
4-
حمله بيشتر درشبها اتفاق مي افتد.
5-
وقوع حمله ها بيشتر در صبح زود و يا زمان استراحتاست.
توصيه مي شود اين افراد ورزشهاي مورد علاقه خود را با مراقبت و نظر پزشكمعالج انجام دهند.
ورزش درمبتلايان به حمله هاي متوالي
در صورتي كه فرد دچار حمله هايمتوالي مي باشد كه قابل پيش بيني نيستند، بايد ديد حمله ها چگونه اند و چه ورزشهاييو براي چه كسي خوب است، ولي ورزش نبايد ترك شود.
همچنين بايد توجه كرد هر ورزشيچقدر دفعات حمله را بيشتر مي كند و كدام ورزش حملات را شديد مي كند يا براي فردايجاد خطر مي نمايد.
در چنين مواردي توصيه مي شود كه از ورزش در بلندي و بااشياي خطرزا پرهيز شود. با توجه به اينكه موارد زيادي ديده شده كه حمله هاي تشنجيدر آب و حين شنا كردن اتفاق افتاده است، بايد در اين موارد احتياط جدي صورت گيرد وضوابطي براي كنترل شنا در آب براي اين افراد تنظيم شود.
هر گاه يكي از ورزشهايمورد علاقه باعث بروز حمله شود يا باعث تشديد حملات گردد اين به آن معني است كه شخصمبتلا كالا مجبور به ترك يا انجام ندادن اين ورزش باشد. بايد تلاش شود تا تمريناتدر رابطه با اين ورزش را تغيير داد يا از نظر زماني آن را تنظيم كرد.
نكته مهماينكه در بسياري از موارد دليل بروز حمله در حين ورزش، درمان نادرست بيماري و ياميزان كم داروست. بنابراين مي توان در بسياري از موارد كه ورزش موجب بروز حمله ياخطر مي شود با نظر پزشك معالج نسبت به تغيير دارو و يا ميزان آن اقدام كرد و ورزشرا ادامه داد.
انواعورزشها
انواعي از ورزشها وجود دارند كه فرد بايد مراقبتهايلازم را در انحام آن ورزش مورد نظر قرار دهد. اين موارد در مبتلايان به صرع هم بايدمراعات گردد، مثل استفاده از كلاه ايمني در دوچرخه سواري و اسب سواري.
خلاصهاينكه بيشتر ورزشها مثل راهپيمايي، دو، نرمش، بدنسازي، واليبال و پينگ پنگ بدون خطربوده و توصيه مي شود كه: ژيميناستيك، ژيميناستيك روي زمين، اسب سواري، اسكي ودوچرخه سواري با كلاه ايمني انجام گيرد.
موقع شناكردن بايد بيشترين احتياط را رعايت كرد.
شنا تنها براي كودكانبلكه براي همه خوشايند است. مبتلايان به صرع كه حتي به حملات به حملات كمتري دچارمي شوند، بايد در حضور يك نجات غريق شنا كنند.
در مواقعشنا در درياچه و دريا خطر بزرگي وجود دارد.
در درجه اول بايداز شنا كردن در اين مكان ها دوري كرد و در صورت لزوم با فردي كه فن شنا و نجات غريقرا مي داند همراه باشد.
موارد ديگر از قبيل بوكس، پرتاب ديسك، پرتاب چكش و پروازبا كايت بايد در ورزش با احتياط كامل انجام گيرد تا زماني كه فرد مطمئن شود كه ديگردچار حمله نمي شود (حداقل بايد از آخرين حمله يكسال گذشته باشد)، نبايد اين ورزشهارا به تنهايي انجام دهد.
عده اي از افراد مبتلا به صرع هستند كه ورزشهايي مثلاسكي و دوچرخه سواري را انجام مي دهند و احساس خوبي دارند.
افراد ديگري را ميشناسيم كه به سفارش و توصيه بعضي پزشكان از ادامه ورزشهاي مورد علاقه خود دست كشيدهاند، اما امروز افسرده اند و از اين بابت متاثر. به اين افراد توصيه مي شود بامطالعه اين بروشور و تماس با انجمن صرع و با پزشكان معالج خود دوباره ورزش مناسبخود را انتخاب كرده و ادامه دهند.
در ورزش مهم سلامتو نشاط است نه مقام آوردناین مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

 
برچسب ها
ورزش, بیماریها, درمان

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!