انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > مقالات علوم پایه و انسانی > جزوات و نمونه سوالات (رایگان) > نمونه سوالات دانشگاهی

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور
نحوه نمایش امتیاز موضوع: 1آرا, 5.00 میانگین. امتیاز: ابزارهای موضوع  
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #1 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سلام عزیزان
سوالات چهارگزينه اي 14 - 1


1) اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند، بطوري که{ AUB = { a,b,c,d,e,f و {A = {a,d,e آنگاه?=(n(B
1) کوچکتر يا مساوي 3
2) بزرگتر يا مساوي 3
3) مساوي 3
4) هر سه گزينه2) اگر AUB = A∩B و {0,1,2,3,4}=B آنگاه?=(n(A
1) 3
2) 4
3) 5
4) 63) اگر مرجع اعداد صحيح باشد و{A = {x | x>1 و {1-,0,1,2} =' B آنگاه ' (AUB) کدام است؟
1) {1-,0,1}
2) {-1,0}
3) {0,1}
4) {1,2}4) اگر A و B دو مجموعه غير تهي باشند، حاصل'(A ∩ (A-B کدام است؟
1) A U B
2) A ∩ B
3) A ' U B
4) φ5) حاصل عبارت (A ' U B ') ∩ (A ' U B) ∩ (A U B) کدام گزينه است؟
1) A
2) B
3) A ∩ B
4) A ' ∩ B6) از معادله{x، {4,4}= {1,2,3,4}∩ {5,6,x,3,4 کدام گزينه نمي تواند باشد؟
1) 2
2) 3
3) 4
4) 77) اگر A و B دو مجموعه دلخواه باشند، مجموعه( A ' ∩ ((B ∩ A) U B کدام است ؟
1) A ' ∩ B
2)' A ∩ B
3) A ∩ B
4)'A' ∩ B8) تعداد زير مجموعه هاي 2 عضوي يک مجموعه 10 عضوي کدام است؟
1) 28
2) 90
3) 45
4) 209) شرط لازم و کافي براي برقراري رابطه ي A - (A ' - B ) = A ∩ B کدام است؟
1) B C A
2) A C B
3) A = φ
4) A ∩ B = φ10) اگر B ∩ C = φ آنگاه حاصل (A - B) U (A - C) U (A - D) کدام است؟
1) φ
2) A
3) B
4) C U D11) اگر {1,2,3,4,5}= A ، تعداد زير مجموعه هاي A کا شامل 3 باشد ولي شامل 5 نباشد، کدام است؟
1) 6
2) 8
3) 10
4)1212) اگر n(A)=8 و n(B)=13 و n(A ∩ B) =17 باشد،(n(A-B کدام است؟
1) 8
2) 6
3) 11
4) 913) اگر n(A)=5 و n(B)=10 و n(A ∩ B) =12 باشد، (n(A-B کدام است؟
1) 2
2) 3
3) 4
4) 514) در يک مجموعه 6 عضوي تعداد زير مجموعه هايي که کمتر از 3 عضو داشته باشند، برابر کدام گزينه است؟
1) 20
2) 21
3) 22
4) 42

این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
3 کاربر ازش سپاس کردند .

آخرین ارسال Administer
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
دی لایت فلکسیبل اتومبيل هاي اسپرت شده Administer 0 7 22 آبان 1396 15:26
مشخصات ferrari f430 spider مشخصات فراري Administer 0 7 22 آبان 1396 15:23
رانگلر مدل 2018 تاريخچه اتومبيل ها Administer 0 13 22 آبان 1396 15:14
پیکان مدل 1348 صفر کیلومتر! تاريخچه اتومبيل ها Administer 0 10 22 آبان 1396 15:10
معنی آرم آئودی آموزش فني اتومبيل Administer 0 9 22 آبان 1396 15:07
پورشه 911 توربو 2017 مشخصات پورشه Administer 0 9 22 آبان 1396 15:06
️کروز کنترل تطبیقی آموزش فني اتومبيل Administer 0 6 22 آبان 1396 15:05
دلیل بستن کمربند عقب آموزش فني اتومبيل Administer 0 19 22 آبان 1396 14:51
جستجوی حرفه ای در گوگل ترفند هاي اينترنت Administer 0 158 22 آبان 1396 14:47

نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #2 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 28 - 15


15) اگر A و B دو مجموعه بوده و A-B=B-A باشد، کدام گزينه صحيح است؟
1) A = φ
2) B = M (مجموعه مرجع M)
3) A=B
4)A ' = B16) مجموعه اي داراي 15 زير مجموعه محض است، اين مجموعه چند زير مجموعه دو عضوي دارد؟
1) 12
2) 4
3) 6
4) 1617) اگر A U B U C C φ کدام گزينه درست است؟
1) A = φ يا B = φ يا ‍C = φ
2) A = φ و B = φ و ‍C = φ
3) C ≠ φ يا B ≠ φ يا A ≠ φ
4) C ≠ φ و B ≠ φ و A ≠ φ18) کدام گزينه غلط است؟
1)(A ∩ (B - C) = (A ∩ B) - (A ∩ C
2) (A U (B - C) = (A U B) - (A U C
3) (A - (B ∩ C) = (A - B) ∩ (A - C
4)(A - (B U C) = (A - B) ∩ (A - C19) کداميک از مجموعه هاي زير شمارا نيستند؟
1) N (طبيعي)
2) Z (صحيح)
3) Q (گويا)
4) )0,120) معادله x ∩ A = B وقتي جواب دارد که:
1) A=B
2) x C B
3) A C B
4) B C A21) فاصله دو نقطه (1,3)A و (1,1)B برابر است با:
1) 20√
2) 3
3) 4
4) 21√22) سه نقطه (0,3)A و (2,3)B و (0,0)C رئوس يک مثلث :
1) قائم الزاويه
2) متساوي الاضلاع
3) متساوي الساقين
4) هيچکدام23) کدام يک از نقاط زير در امتداد يک خط راست است:
1) (3,3) ، (1,2-)، (5,6)
2) (6,5) ، (7,9)، (1-,1-)
3) (0,0) ، (2,1-)، (3,2)
4) (12,6) ، (8,4)، (2/1 ,1)24) شيب خط گذرنده از دو نقطه (1,2) P1 و (4-,3)P2 برابر است با:
1) 3
2) 2
3) 3-
4) 425) شيب خط راستي که بر خط گذرنده از دو نقطه (1,2)A و (1-,2)B عمود است برابر با:
1) 3-
2) 3/1
3) 3/1-
4) 326) خط 2x + 3y +5=0 بر کداميک از خطوط زير عمود است؟
1) 0 =3 + 6x + 9y
2) 0 =6 + 3x - 2y
3) 0 =9 + 39 + 7x
4) 0 =6 + 2x + 3y-27) فاصله نقطه (1,1)A را از 0 =2- 3x+2y برابر است با:
1) 1
2) 2
3) 13√ / 1
4) 028) خط 0 =3 + 4x+5y با کداميک از خطوط زير موازي است؟
1) 0 =5 + x + 5/4 y
2) 0 =6 + x - 3y
3) 0 =3 + 4x - 2y
4) 0 =7 + 6x + y

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #3 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 42 - 29


29) معادله خطي که از دو نقطه (4,3)A و (12,5)B مي گذرد برابر است با:
1) 1-y=4x
2) 7+y=6x
3) y=3x
4) 2+y= 1/4 x30) معادله خطي که از دو نقطه (6,4)A و (3,3)B مي گذرد کدام است؟
1) 2+y = -2x
2) 7+y=6x
3) 2+y=1/3 x
4) y= x31) مختصات دکارتي
( 3 , 8π /3)
برابر است با:
1) ( 2√ ,3-)
2) (1 , 2-)
3) (3 , 3√)
4)(2/3√3 , 2/3-)32) مختصات دکارتي
( 3 , 14π /3)
برابر است با:
1) ( 1 , 2/3-)
2) (1 , 2-)
3) (3 , 3√)
4)(2/3√3 , 2/3-)33) مختصات قطبي (2,0-) برابر است با:

(1
(2,π)
(2
(-2,π)
(3
(1,π/2)
(4
(-1,π/2)


34) مختصات قطبي (1-,1) برابر است با:

(1
(3,π/2)
(2
(√2,7π/4)
(3
(√2,π/2)
(4
(2,π/4)


35) معادله دکارتي معادله r2 = Sin 2θ + Cos2θ برابر است با:
1)x2 + y2 = 2
2)x2 + 4xy = 1
3)x2+y2)2= 2xy +x2)
4)4xy = 2x2+136) صورت قطبي 1= 4xy برابر است با:
1)2r2 Sin 2θ = 1
2)r2=1
3)Sin 2θ = 1
4)2Sin 2θ = 137) صورت دکارتي r2 = 2Sin 2θ برابر است با:
1)
(x2 + y2 = (8xy ) /(x2+1
2)
x2+y2)2 = 8xy)

(3
4(x2+y2)=1

4)
x2+y2= 5x


38) مساحت مثلثي که رئوس آن (1-,4-) و (6,5) و (2,9-) برابر است با:
1) 27
2) 28
3) 21
4) 2539) مساحت مثلثي که رئوس آن (3-,4) و (9,4) و (3,6-) برابر است با:
1) 21
2) 47
3) 37
4) 4140) اگر f نزولي و عدد ثابت k مفي باشد آنگاه kf:
1) صعودي است
2) نزولي است
3) نه نزولي و نه صعودي است
4) هيچکدام41) اگر f و g صعودي باشد آنگاه gof:
1) صعودي است
2) نزولي است
3) نمي توان چيزي گفت
4) هيچکدام42) تابع(f(x) = x / (1+x2 براي x>1 :
1) صعودي است
2) نزولي است
3) نه صعودي و نه نزولي
4) هيچکدام

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #4 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 56 - 43


43) کداميک از توابع زير وارون دارند؟
1)f: R+ ---> R , f(x) = √x
2)f: R+ ---> R , f(x) = x
3)f: R ---> R , f(x) = x3
4)f: R+ ---> R , f(x) = Sin x44) فرض کنيد(f(x) = 1 / (x+1 باشد(fofof(2 کدامست؟
1) 3/1
2) 3/4
3) 7/4
4) 4/745) فرض کنيد f(x) = √x و g(x) = 1 / x و h(x) = x2 باشد مقدار fogoh در 2- = x کدامست؟
1) 2
2) 2/1
3) 4
4) 4/146) دامنه تابع کدامست؟
1) R
2) +R
3) {0}- R
4) (∞ + ,1) (0, ∞- )47) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه gof کدامست؟
1) R
2) [0,1]- R
3) [0,1]- R
4) +R48) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه fog کدامست؟
1) R
2) {0}-R
3) Z
4) {0}-Z49) هر گاه f(x) = Sin x و g(x) = √x + 1/x باشد دامنه fog کدامست؟
1){R+ -{0
2) +R
3) –R
4) R50) هر تابع اکيداً صعودي:
1) يک به يک است
2) پوشاست
3) يک به يک نيست
4) هيچکدام51) تابع :
0 < x < 1 x { x = 1 0 f(x) = x > 1 -x

1) صعودي است
2) نزولي است
3) نه صعودي و نه نزولي
4) صعودي يکنواست52) کداميک از توابع زير صعودي است؟
1)|y = |x
2) y = Sin x
3) y = Cos x
4) ( y = ax + b ( a≠053) کداميک از توابع زير کراندار است:
1) f(x)=x2
2) f(x)=x3
3) f(x)=sinx
4) f(x)=tgx54) کداميک از توابع زير پوشاست؟55) کداميک از توابع زير يک به يک است:
1) y = x3
2) y = x2+1
3)|y = |x
4) y = x4+556) دامنه تابع کدام است؟
R
2) {0,2}- R
3) (∞ +,2)
4) (∞ +,2)

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #5 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 70 - 57


57) دامنه تابع کدام است؟

(1
R+
(2
[0,1] U (2,+∞)
(3
[0,1] U [2,+∞)
(4
R-{1}


58) دو تابع
f:R+ ---> R , f(x) = x2-x
و
g:R ---> R , g(x) = x2-x

1) مساوي اند
2) مساوي نيستند
3) معکوس يکديگرند
4) هيچکدام59) دو تابع
f(x) = x-4
و
(g(x) = (x2-5x+4) / (x-1
{x € R-{1

1) مساوي اند
2) معکوس هم هستند
3)(f(x) = 1 / g(x
4)(f(x) = g(x+260) مجموعه { (A = { ( x,y) | x,y € R , y = 1 / (x-2 يک :
1) تابع است
2) تابع نيست
3) رابطه نيست
4) هيچکدام61) مجموعه { A = { ( x,y) | x,y € R , y = 2x+3 يک :
1) تابع است
2) تابع نيست
3) رابطه نيست
4) هيچکدام62) مجموعه {A={(x,y) | x€N , y€N ;x > y يک:
1) رابطه است
2) تابع يک به يک است
3) تابع است
4) تابع نيست63) مجموعه {A={(x,y) | x€N , y€N ;y > x يک:
1) رابطه است
2) تابع يک به يک است
3) تابع است
4) تابع نيست64) مجموعه {A={(x,y) | x€N , y€N ;y > x يک:
1) رابطه است
2) تابع است
3) تابع نيست
4) هيچکدام65) مجموعه {A={(x,y) | x€R , y€R ;|y| = x يک:
1) رابطه است
2) تابع نيست
3) هيچکدام
4) تابع است66) مجموعه {A={(x,y) | x€Z , y€Z ;y = x/2 يک:
1) رابطه است
2) تابع است
3) هيچکدام
4) تابع يک به يک است67) مجموعه {A={(x,y) | x€Z , y€R ;y > x يک:
1) رابطه است
2) تابع است
3) هيچکدام
4) تابع يک به يک است68) مجموعه {A={(x,y) | x,y €N ;x = y/2 عبارتست از:
1) رابطه
2) تابع
3) تابع يک به يک
4) هيچکدام69) مجموعه {A={(x,y) | x€R , y€R ;y > x يک:
1) رابطه است
2) تابع نيست
3) تابع يک به يک است
4) تابع پوشاست70) دامنه تابع کدام است؟
1) -R
2)R
3){R-{0
4)+R

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #6 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 84 - 71


71) دامنه تابع کدام است؟
1) φ
2) +R
3) -R
4){0}72) دامنه تابع کدام است؟
1) +R
2) -R
3) φ
4)R73) دامنه تابع کدام است؟

(1
R
(2
{0}
(3
+R
(4
R-[-1,0] U (1,2)


74) دامنه تابع کدام است؟
1) R
2) +R
3) – R
4) {0}- R75) دامنه تابع کدام است؟
1) +R
2) {3}- R
3) R
4) φ76) دامنه تابع کدام است؟
1) R
2) +R
3) – R
4) {0}77) دامنه تابع کدام است؟
1) {1}- R
2) {0}- R
3) R
4) + R78) دامنه تابع کدام است؟
1) R
2) + R
3) – R
4) {2}- R79) دامنه تابع کدام است؟
1) R
2) + R
3) {0}- R
4) {0}80) حاصل برابر کدام است:
1) 2/3
2) 4/3
3) 8/3
4) 15/381) اگر آنگاه x+y چقدر است؟
1) 9
2) 6
3) 3
4) 282) دامنه تابع کدام است؟
1) 1< x يا 1-> x
2) 2
3) 1>|x|
4) 183) اگر x مضرب صحيحي از 2/π نباشد|Log|1/Cos x :
1) همواره منفي است
2) همواره مثبت است
3) به ازاء بعضي از مقادير x منفي است
4) همواره از يک بزرگتر است84) برابر است با:
1) 2/1
2) Log92
3) 2
4) Log43

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور 21 مرداد 1388   #7 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور پاسخ : نمونه سوالات رياضيات پايه و مقدمات آمار پیام نور

سوالات چهار گزينه اي 96 - 85


85) باشد r برابر است با:
1) 1
2) 9
3) 12
4) 1586) مي دانيم Log2 = 0,301 مقدار Log125 کدام است؟
1) 2.903
2) 2.097
3) 2.103
4) 2.69987) اگر(f(x) = Log(1-x مطلوب است محاسبه z بطوريکه(f(z)=f(x)+f(y
1) z=x+y-xy
2) z=x-y+xy
3) z=x+y+xy
4) z=xy-x-y88) در کداميک از حالات زير بزرگتر از يک است:
1) x>1/2
2) x>1
3) x>√5
4) x>389) لگاريتم عددي در مبناي a برابر b است لگاريتم اين عدد در کدام مبنا برابر b/3است؟
1)3a
2)a3
3)a1/3
4)a/390) حاصل کدام است؟
1) 1-
2) صفر
3) 1
4) موجود نيست91) مقدار برابر است با:
1) صفر
2) 1
3) وجود ندارد
4) 3/192) (Lim(Cos2x) / (tanx وقتي -x ---> 0 کدام است؟
1) 0
2) ∞-
3) 1
4) ∞ +93) به ازاء کدام مقدار a تابع[f(x) = a[x] +[x+1 در نقطه 1= x حد دارد؟
1) 2-
2) 1-
3) 1
4) 294) وقتي -x ---> 0 کدام است؟
1) 1-
2) 2/1
3) 2/1-
4) 195) حد چپ تابع وقتي x--->0 کدام است؟
1) 0
2) 1-
3) 1
4) 2-96) حاصل کدام است؟
1) 1-
2) صفر
3) 2/1
4) 197) در تابع [y=[3x]+2[x]-[x2 اگر x--->2 حد راست از چپ چقدر بيشتر است؟
1) 1
2) 2
3) 4
4) 098) وقتي+x--->2 کدام است؟
1) 1
2) ∞+
3) حد وجود ندارد
4) صفر

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
برچسب ها
مقدمات, نمونه, پیام, پايه, رياضيات, سوالات

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 30 نفر
Administer, adykazi, ali025, arad 1, areafun, bodyguard, dabang, ffatima, habibi1400, illia, mozhganghadi, m_fsang, N@taly, navid_a63, rahtama, saeed2511, saeid-h, sama jo0on, sami70103, sharifimath, shmsaedi, sinatavafi, sina_wise, user51898, مهدي زاده, محمدحیدری, گل جهان, پیامی, افراسياب, سعید 12
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2017, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!