انجمن پارسی لند - استاد ادیب برومند

انجمن پارسی لند (http://www.parsiland.com/)
-   زندگی نامه شاعران (http://www.parsiland.com/f681-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86)
-   -   استاد ادیب برومند (http://www.parsiland.com/17942-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF)

گل مرداب 13 مهر 1388 18:17

استاد ادیب برومند
 
در بيست و يکم خرداد 1303 در زادگاهش شهر " گز" از شهرستان برخوار استان

اصفهان به دنيا آمده است . پدرش مرحوم مصطفي قلي خان برومند از خوانين گز بود

که از حسن خط ومقدمات زبان عربي و آگاهي هاي تاريخي بهره داشت . به زبان

فرانسه مسلـّط واز جمله تجدد طلبان عصر بود، هيچ گاه شغل دولتي نپذيرفت و به كار

مِلكداري و كشاورزي اكتفا نمود . اديب برومند در سال 1325 از وزارت دادگستري

ابلاغي براي شغل دادياري دادگستري اردبيل دريافت كرد ولي از پذيرفتن سِِِِِمَت

قضائي اعـراض نمود و تقاضاي صدور پـروانـه كارآموزي وكالت دادگستري كرد و

دو سال بعد بطور مستقـل به عنوان وكيل پايه 1 دادگستري مشغول كار شد؛ وي سالها

وكيل بانك ملـّي در ايران بود و وكالتهاي متفرق را كمتر مي پذيرفت و در اين حرفه

همواره براي احقاق حقوق مي كوشيد. اديب برومند در ظرف مدتي كه در دانشكده

حقوق تحصيل مي كرد نسبت به تكميل معلومات ادبي و پرورش دادن طبع شاعري

خود غافل نبود بلكه با كوشش بسيار شمار فراواني از متون معتبر نظم و نثر پارسي را

با دقت تمام مطالعه نمود و در شعر و ادب به ممارست پرداخت و به زبان عربي و

فرانسه نيز به خوبي آشنايي پيدا كرد . اديب تا سن 16 سالگي به نثر نويسي اهتمام مي

ورزيد ولي از 17 سالگي بيشتر به شعر و شاعري روي آورد وبا علاقه و دلبستگي به

شاعران و اشعارشعراي دوران مشروطه خواهي براي ادامهُ آن سبكِ نوپا از جهت

موضوع و مطلب كه ديرينگي نداشت و ابتلا آت زمان را موضوع شعر قرار داد.

پس از حادثه سوم شهريور ماه 1320 و اشغال ايران به وسيله متـفـقـيـن در جنگ

جهاني دوم ، به سرودن شعرهاي سياسي و ميهني پرداخت . موضوع اين اشعار حمله

به اشغال كنندگان ايران و مخالفت با عـوامـل بيگانه يعني هواداران شوروي و انگليس

و انـتـقـاد از ديكتاتوري دوران رضا شاه و تقويت آزاديخواهي و استقلال طلبي و حسِِِّ

وطن خـواهـي در مـردم ايران بود كه در جـرايـد و مجلات كشور منتشر ميشد و

افـزون براين اديب به دسته ها و حزبهاي دست نشاندهُ بيگانگان نيز با حربهُ شعر و

زبان قلم به جنگ و ستيز ادامه مي داد ، چنان كه در غائله ي آذربايجان و زمزمهُ

تجزيه طلبي در آن سامان به شدّت برضد حزب دموكرات آذربايجان و حكومت " سيد

جعفر پيشه وري " مـبـارزهُ قـلمي و شعري را آغـاز نمود كـه تـا پـايـان حـادثـه و بعد

از آن از اين حملات دست نكشيد . از آبانماه 1328 كه جبهه ملي ايران به رهبري زنده

ياد" دكتر محمد مصدق " بنيان گذاري شد و نهضتِ " ملي كردن صنعت نفت در

سراسر ايران " جنب و جوش خاصي پديد آورده بود، از هـواداران سر سخت نهضت

ملي ايران گـرديـد و با سرودن اشعار ميهني و سياسي به ياري و همگامي جبهه ملي و

اين نهضت ضد استعماري پرداخت و با نفوذ سياسي انگليس و تحريكات روسيهُ

شوروي در آويخت ؛ بعد از كودتاي شوم 28 مرداد 1332 با حكومت كودتا به مبارزه

برخاست .

باري سخن كوتاه ، اديب برومند مدت شصت سال با قلم و قدم در راهِ سر بلندي ايران

و آزادي و ضديت با استبداد و استعمار كوشيده و بيشترين قسمت اشعارش ميهني و

سياسي و ملي است .


ساعت 07:29 دقیقه

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com

کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!