انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > فنی و مهندسی > مهندسي كشاورزي > اقتصاد كشاورزي

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد
نحوه نمایش امتیاز موضوع ابزارهای موضوع  
مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد 21 مهر 1388   #1
TokTam


TokTam آواتار ها

كاربر فعال
 
TokTam آنلاین نیست.

مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد

مقدمه

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است. به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل از منابع کافی، باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای غذایی جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می باشد، گروه اول عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می باشند.

1- مهندسی اقتصاد کشاورزی

1-1) تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روشها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخشهاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مئرد مطالعه قرار می دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا معرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می توانند همکاری نمایند.

1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی ، از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی بتدریج مطرح شد و با سیر تکاملی اش امروزه بشکل یک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را بخوبی مشخص می کند.

سطوح رشته


1آزاد- ارسنجان* 2آزاد- اهواز * 3آزاد- بابل* 4آزاد- بیرجند * 5آزاد- تهران * 6آزاد- چناران* 7آزاد- داراب * 8آزاد- دزفول* 9آزاد- سیرجان* 10آزاد- شهرکرد* 11آزاد- علوم و تحقیقات اهواز* 12آزاد- علوم و تحقیقات تهران* 13آزاد- فیروزآباد * 14آزاد- قایم شهر* 15آزاد- گرگان* 16آزاد- گنبدکاووس* 17آزاد- مشهد * 18آزاد- کرج* 19آزاد- یاسوج* 20تبریز * 21تربیت مدرس * 22تهران * 23زابل * * 24زاهدان * 25شیراز * 26علامه طباطبائی * 27فردوسی مشهد*
درسهای رشته


1آبیاری عمومی 2آمار و احتمالات 3اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی 4 اصول ترویج و آموزش کشاورزی 5اقتصاد ایران 6اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی 7اقتصاد تولید 8اقتصاد خرد1 9اقتصاد ریاضی 10اقتصاد سنجی 11اقتصاد منابع طبیعی 12اقتصاد کشاورزی 13اقتصاد کلان1 14اقتصاد کلان 2 15اکولوژی 16بازاریابی محصولات کشاورزی 17باغبانی عمومی 18برنامه نویسی کامپیوتر 19بیماریهای گیاهی 20بیوشیمی عمومی 21پول و بانکداری 22تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 23جامعه شناسی روستایی 24حسابداری 1 25حسابداری 2 26حشره‌شناسی و دفع آفات 27خاک‌شناسی عمومی 28دامپروری عمومی 29دیم‌کاری 30روش تحقیق 31ریاضیات 1 32ریاضیات 2 33ریاضیات عمومی 34زراعت عمومی 35زراعت غلات 36سمینار 37شیمی آلی 38شیمی عمومی 39طرح آزمایشهای کشاورزی1 40عملیات کشاورزی 41فیزیک عمومی 42گیاه شناسی 1 43ماشین‌های کشاورزی 44ماشینهای برداشت 45متون اقتصادی به زبان خارجی 46مدیریت مزرعه 47مسئله مخصوص 48مساحی و نقشه برداری 49مکانیزاسیون کشاورزی 50هوا و اقلیم شناسی 51کارآموزی
صنعت و بازارکار


تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن
با توجه به کمیت و کیفیت درسهایی که در این رشته تدریس می شود، برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی داوطلبان باید علاوه بر زمینه های عمومی مورد نیاز در آزمون سراسری، از قدرت و توان نسبتاً بالایی در زمینه ریاضی برخوردار باشند. علاوه بر این مشتاقان این رشته باید دارای قوه ادراک بسیار بالا و قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری صحیح و اصولی باشند. گذشته از همه اینها، علاقه و شوق شخصی افراد از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت در این رشته است و شاید شرط لازم ادامه تحصیل در این رشته همین امر باشد.

تواناییهای فارغ التحصیلان

همان طور که بیان شد، دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، می توانند در زمینه های مختلف تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخشها مسؤولیتهایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسؤولیتها به شرح زیر است.
1- تهیه و تدوین طرحهای کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها.
2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح.
3- بررسی و مطالعه اقتصادی طرحهای عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها، سردخانه ها و.....
4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحدهای کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی.
5- بررسی هزینه ها و درآمدهای تولیدات کشاورزی.
6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید.
7- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
8- همکاری با مهندسان مشاور طرحهای کشاورزی منطقه ای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها.
9- ارائه طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی.
10- آموزش نظریه های علمی اقتصاد کشاورزی.این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!


ویرایش توسط TokTam : 21 مهر 1388 در ساعت 08:57.
 
مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد 9 تیر 1389   #2
snap
كاربر جديد پارسی لند
 
snap آنلاین نیست.

پاسخ : مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد پاسخ : مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد

سلام با تشكر از وبلاگ زيباتونراهنماي دفترچه آزمون كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي توسايتتون برام بزارين

 
مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد 9 تیر 1389   #3
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 89 دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 89

نقل قول:
نوشته اصلی توسط snap نمایش پست ها
سلام با تشكر از وبلاگ زيباتونراهنماي دفترچه آزمون كارشناسي ارشد رشته اقتصاد كشاورزي توسايتتون برام بزارين
ممنونم که سایت به این بزرگی رو یه وبلاگ خطاب کردین!
اینم خدمت شما، گروه ها در خود دفترچه مشخص میشن نه جدا جدا!

  • دانلود
  • اندازه :803 کیلوبایت
  • پسوند : pdf
  • شرح :دانلود دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 89

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
برچسب ها
9, http, ir, list, snap, url, كارشناسي, كشاورزي, وبلاگ, کارشناسی, کارشناسی ارشد, گرايش, پسوند, www, اقتصاد, اندازه, بالایی, بزرگی, خدمت, دانلود, رشته

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!