انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > ادبیات و تاریخ ایران > کتاب های الکترونیکی (Ebook)

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي
نحوه نمایش امتیاز موضوع: 1آرا, 5.00 میانگین. امتیاز: ابزارهای موضوع  
کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي 11 بهمن 1388   #1 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي

سلام عزيزان
کتاب اسلام شناسی دکتر علی شریعتی بی شک یکی از به یاد مانده ترین آثار اوست ، نثری زیبا و نوشته ای روان و موسخ ؛ کتابی پر از اطلاعات اسلامی و تاریخی ؛ اکنون پس از مدتی باز بوی اسلام و تمدن و شکوه و عظمت می آید؛ هنوز به یاد می آوریم عظمت شکوه اسلام را ؛ دین مبین ، دین فراگیر و دین محمد پیام آور بزرگ…


مجموعه کتب اسلام شناسی دکتر علی شریعتی را به دو صورت فراهم شده:
 • پدر، مادر، ما متهمیم! (حجم: 13.9MB)
 • نیایش (حجم: 12.4MB)
 • علی تنهاست (حجم: 9MB)
 • علی بنیانگذار وحدت (حجم: 15MB)
 • چه نیازی به علی داریم؟ (حجم: 8.7MB)
 • تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش اول (حجم: 9MB)
 • تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش دوم (حجم: 9.5MB)
 • بازگشت به خویشتن (سخنرانی) (حجم: 15.4MB) - بازگشت به خویشتن (کتاب صوتی)
 • آری این چنین بود برادر (حجم: 9.5MB)
 • متجدد و متمدن (حجم: 9.8MB)
 • فلسفه ی تاریخ در اسلام (حجم: 12.8MB)
 • نگاهی به تاریخ فردا (حجم: 5.7MB)
 • پس از شهادت (حجم: 5.2MB)
 • بانوی اسلام (فاطمه فاطمه است) (حجم: 14.2MB)
 • انتظار عصر حاضر از زن مسلمان (حجم: 10.8MB)
 • مسئولیت شیعه بودن (حجم: 1.1MB)
 • تاریخ و ارزش آن در اسلام (حجم: 9.5MB)
 • اقبال لاهوری، مصلح قرن اخیر (حجم: 11.4MB)
 • حجاب (حجم: 10.3MB)
 • کنفرانس مسجدالجواد (حجم: 11.9MB)
 • فرهنگ واژه های قرآنی - بخش اول (حجم: 7.8MB)
 • فرهنگ واژه های قرآنی - بخش دوم (حجم: 10.2MB)
 • فرهنگ واژه های قرآنی - بخش سوم (حجم: 11.1MB)
 • قرن ما در جستجوی علی - بخش اول (حجم: 8.5MB)
 • قرن ما در جستجوی علی - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
 • قرن ما در جستجوی علی - بخش سوم (حجم: 8.5MB)
 • جهان بینی (حجم: 11.5MB)
 • روش شناخت اسلام - بخش اول (حجم: 6.4MB)
 • روش شناخت اسلام - بخش دوم (حجم: 8.2MB)
 • یک جلوش تا بی نهایت صفرها (حجم: 8MB)
 • تخصص (حجم: 7.3MB)
 • تعلیم و تربیت (حجم: 7.1MB)
 • حج (مناسک) (حجم: 10.6MB)
 • حسین وارث آدم - قسمت اول (حجم: 10.1MB)
 • حسین وارث آدم - قسمت دوم (حجم: 10.1MB)
 • زن (فاطمه فاطمه است) - بخش اول (حجم: 14MB)
 • زن (فاطمه فاطمه است) - بخش دوم (حجم: 14.1MB)
 • حر - بخش اول (حجم: 7MB)
 • حر - بخش دوم (حجم: 6.7MB)
 • توحید و شرک - بخش اول (حجم: 11.2MB)
 • توحید و شرک - بخش دوم (حجم: 7.8MB)
 • مذهب - بخش اول (حجم: 8.5MB)
 • مذهب - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
 • مذهب علیه مذهب - بخش اول (حجم: 9.3MB)
 • مذهب علیه مذهب - بخش دوم (حجم: 10.3MB)
 • میلاد رسول اکرم - جلسه اول (حجم: 5.7MB)
 • میلاد رسول اکرم - جلسه دوم (حجم: 7.5MB)
 • علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش اول (حجم: 10.1MB)
 • علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر - بخش دوم (حجم: 10.7MB)
 • سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش اول (حجم: 8.6MB)
 • سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول - بخش دوم (حجم: 9.9MB)
 • اسلام شناسی - بخش اول (حجم: 15.7MB)
 • اسلام شناسی - بخش دوم (حجم: 14.8MB)
 • شهادت - بخش اول (حجم: 7.2MB)
 • شهادت - بخش دوم (حجم: 11.4MB)
 • زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش اول (حجم: 9.4MB)
 • زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) - بخش دوم (حجم: 8MB)
 • روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش اول (حجم: 7.3MB)
 • روشنفکر و مسئولیت او در جامعه - بخش دوم (حجم: 15MB)
 • علی، انسان تمام - بخش اول (حجم: 7.1MB)
 • علی، انسان تمام - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
 • علی، انسان تمام - بخش سوم (حجم: 8.1MB)
 • نقش انقلابی شیعه - بخش اول (حجم: 6.3MB)
 • نقش انقلابی شیعه - بخش دوم (حجم: 7.2MB)
 • نقش انقلابی شیعه - بخش سوم (حجم: 7.3MB)
 • هجرت و تمدن - بخش اول (حجم: 7.1MB)
 • هجرت و تمدن - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
 • هجرت و تمدن - بخش سوم (حجم: 8.1MB)
 • انتظار، مذهب اعتراض - بخش اول (حجم: 7MB)
 • انتظار، مذهب اعتراض - بخش دوم (حجم: 7.2MB)
 • انتظار، مذهب اعتراض - بخش سوم (حجم: 7.3MB)
 • قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش اول (حجم: 7.2MB)
 • قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
 • قاسطین، مارقین، ناکثین - بخش سوم (حجم: 8.6MB)
 • از کجا آغاز کنیم؟! - بخش اول - (حجم: 14.4MB)
 • از کجا آغاز کنیم؟! - بخش دوم (حجم: 15.9MB)
 • از کجا آغاز کنیم؟! - بخش سوم (حجم: 14.3MB)
 • میعاد با ابراهیم - بخش اول (حجم: 9.3MB)
 • میعاد با ابراهیم - بخش دوم (حجم: 11.2MB)
 • میعاد با ابراهیم - بخش سوم (حجم: 10.2MB)
 • میعاد با ابراهیم - بخش چهارم (حجم: 12.1MB)
 • جهت گیری طبقاتی - بخش اول (حجم: 5.7MB)
 • جهت گیری طبقاتی - بخش دوم (حجم: 5.8MB)
 • جهت گیری طبقاتی - بخش سوم (حجم: 5.9MB)
 • جهت گیری طبقاتی - بخش چهارم (حجم: 5.6MB)
 • شیعه یک حزب تمام - بخش اول (حجم: 7.2MB)
 • شیعه یک حزب تمام - بخش دوم (حجم: 8.4MB)
 • شیعه یک حزب تمام - بخش سوم (حجم: 7.2MB)
 • شیعه یک حزب تمام - بخش چهارم (حجم: 8.5MB)
 • خودآگاهی و استعمار - بخش اول (حجم: 7.1MB)
 • خودآگاهی و استعمار - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
 • خودآگاهی و استعمار - بخش سوم (حجم: 7.1MB)
 • خودآگاهی و استعمار - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)
 • پیروزی پس از شکست - بخش اول (حجم: 7.1MB)
 • پیروزی پس از شکست - بخش دوم (حجم: 7.2MB)
 • پیروزی پس از شکست - بخش سوم (حجم: 7.3MB)
 • پیروزی پس از شکست - بخش چهارم (حجم: 9MB)
 • امت و امامت در جامعه شناسی - بخش اول (حجم: 7MB)
 • امت و امامت در جامعه شناسی - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
 • امت و امامت در جامعه شناسی - بخش سوم (حجم: 7.1MB)
 • امت و امامت در جامعه شناسی - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)
 • امت و امامت در جامعه شناسی - بخش پنجم (حجم: 7.5MB)
 • سمینار زن - بخش اول (حجم: 7.2MB)
 • سمینار زن - بخش دوم (حجم: 7MB)
 • سمینار زن - بخش سوم (حجم: 7.2MB)
 • سمینار زن - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)
 • سمینار زن - بخش پنجم (حجم: 7.1MB)
 • سمینار زن - بخش ششم (حجم: 7.2MB)
 • سمینار زن - بخش هفتم (حجم: 6.4MB)
 • حج - بخش اول (حجم: 9.9MB)
 • حج - بخش دوم (حجم: 9.2MB)
 • حج - بخش سوم (حجم: 9.5MB)
 • حج - بخش چهارم (حجم: 9.2MB)
 • حج - بخش پنجم (حجم: 9.9MB)
 • حج - بخش ششم (حجم: 8.8MB)
 • حج - بخش هفتم (حجم: 9.5MB)
 • حج - بخش هشتم (حجم: 10.3MB)
 • حج - بخش نهم (حجم: 5.5MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه پانزدهم - بخش اول (حجم: 10.6MB)
 • تاریخ ادیان - حلسه پانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.6MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش اول (حجم: 11.4MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه شانزدهم - بخش دوم (حجم: 10.5MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه هفدهم (حجم: 16.6MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه هجدهم (حجم: 8.3MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش اول (حجم: 11MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه نوزدهم - بخش دوم (حجم: 11MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیستم (حجم: 18.1MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیست و دوم (حجم: 18.1MB)
 • تاریخ ادیان جلسه بیست و سوم - بخش اول (حجم: 14.5MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیست و سوم - بخش دوم (حجم: 14.2MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیست و چهارم (حجم: 16.2MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیست و پنجم (حجم: 14.1MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه بیست و ششم (حجم: 18.1MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش اول (حجم: 15.7MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه سی ام - بخش دوم (حجم: 16.1MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه سی و دوم (حجم: 16.6MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه سی و سوم (حجم: 11.2MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه سی و پنجم (حجم: 20.7MB)
 • تاریخ ادیان - جلسه چهلم (حجم: 10.2MB)
 • اسلام شناسی - بخش اول (حجم: 5.7MB)
 • اسلام شناسی - بخش دوم (حجم: 10.7MB)
 • اسلام شناسی - بخش سوم (حجم: 8.2MB)
 • اسلام شناسی - بخش چهارم (حجم: 3.9MB)
 • اسلام شناسی - بخش پنجم (حجم: 10.8MB)
 • اسلام شناسی - بخش ششم (حجم: 8.8MB)
 • اسلام شناسی - بخش هفتم (حجم: 7.2MB)
 • اسلام شناسی - بخش هشتم (حجم: 7.8MB)
 • اسلام شناسی - بخش نهم (حجم: 13.8MB)
 • اسلام شناسی - بخش دهم (حجم: 15MB)
 • اسلام شناسی - بخش یازدهم (حجم: 9MB)
 • اسلام شناسی - بخش دوازدهم (حجم: 8MB)
 • اسلام شناسی - بخش سیزدهم (حجم: 14.6MB)
 • اسلام شناسی - بخش چهاردهم (حجم: 15.4MB)
 • اسلام شناسی - بخش پانزدهم (حجم: 7.5MB)
 • اسلام شناسی - بخش شانزدهم (حجم: 12MB)
 • اسلام شناسی - بخش هفدهم (حجم: 4.5MB)
 • اسلام شناسی - بخش هجدهم (حجم: 10.9MB)
 • اسلام شناسی - بخش نوزدهم (حجم: 5.1MB)
 • اسلام شناسی - بخش بیستم (حجم: 5.2MB)
 • اسلام شناسی - بخش بیست و یکم (حجم: 5.6MB)
بسیاری از این سخنرانی های استاد شریعتی بعد ها به صورت کتاب منتشر شدند:
پدر، مادر، ما متهمیم! (حجم: 13.9MB)
نیایش (حجم: 12.4MB)
علی تنهاست (حجم: 9MB)
بازگشت به خویشتن (سخنرانی) (حجم: 15.4MB) - بازگشت به خویشتن (کتاب صوتی)
متجدد و متمدن (حجم: 9.8MB)
پس از شهادت (حجم: 5.2MB)
حجاب (حجم: 10.3MB)
جهان بینی (حجم: 11.5MB)
تخصص (حجم: 7.3MB)
تعلیم و تربیت (حجم: 7.1MB)
حج (مناسک) (حجم: 10.6MB)
زن (فاطمه فاطمه است) - بخش اول (حجم: 14MB)
زن (فاطمه فاطمه است) - بخش دوم (حجم: 14.1MB)
حر - بخش اول (حجم: 7MB)
حر - بخش دوم (حجم: 6.7MB)
مذهب - بخش اول (حجم: 8.5MB)
مذهب - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش اول (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش دوم (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش سوم (حجم: 7.1MB)
خودآگاهی و استعمار - بخش چهارم (حجم: 7.2MB)
سمینار زن، سمیناری بود با عنوان «زن متقدم، زن متجدد، زن مسلمان» که در آن دکتر علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، سید صدرالدین بلاغی، رضا شبستری، دکتر کاظم سامی و دکتر توسلی به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
حج - بخش اول (حجم: 9.9MB)
حج - بخش دوم (حجم: 9.2MB)
حج - بخش سوم (حجم: 9.5MB)
حج - بخش چهارم (حجم: 9.2MB)
حج - بخش پنجم (حجم: 9.9MB)
حج - بخش ششم (حجم: 8.8MB)
حج - بخش هفتم (حجم: 9.5MB)
حج - بخش هشتم (حجم: 10.3MB)
حج - بخش نهم (حجم: 5.5MB)
متاسفانه همه ی جلسات درس "تاریخ ادیان" دکتر شریعتی زمان ایراد سخنرانی ها به صورت صوتی ضبط نشده و تنها فایل های صوتی جلسات زیر موجود می باشد:


منبع: سايت دكتر شريعتياین مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.

آخرین ارسال Administer
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
دی لایت فلکسیبل اتومبيل هاي اسپرت شده Administer 0 7 22 آبان 1396 15:26
مشخصات ferrari f430 spider مشخصات فراري Administer 0 7 22 آبان 1396 15:23
رانگلر مدل 2018 تاريخچه اتومبيل ها Administer 0 13 22 آبان 1396 15:14
پیکان مدل 1348 صفر کیلومتر! تاريخچه اتومبيل ها Administer 0 10 22 آبان 1396 15:10
معنی آرم آئودی آموزش فني اتومبيل Administer 0 9 22 آبان 1396 15:07
پورشه 911 توربو 2017 مشخصات پورشه Administer 0 9 22 آبان 1396 15:06
️کروز کنترل تطبیقی آموزش فني اتومبيل Administer 0 6 22 آبان 1396 15:05
دلیل بستن کمربند عقب آموزش فني اتومبيل Administer 0 19 22 آبان 1396 14:51
جستجوی حرفه ای در گوگل ترفند هاي اينترنت Administer 0 158 22 آبان 1396 14:47

کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي 26 فروردین 1390   #2 (لینک)
yady


yady آواتار ها

كاربر جديد پارسی لند
 
yady آنلاین نیست.
نوشته ها: 2

پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي

با سلام و خسته نباشید؛
من متاسفانه موفق نمی شم فایل های صوتی کتاب اسلام شناسی و حتی خود کتاب رو دریافت کنم .
لطفاً کمکم کنید . من مدرس هستم و نیاز مبرم دارم .
با تشکر

 
کسی که از yady سپاس کرد.
کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي 26 فروردین 1390   #3 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي

نقل قول:
نوشته اصلی توسط yady نمایش پست ها
با سلام و خسته نباشید؛
من متاسفانه موفق نمی شم فایل های صوتی کتاب اسلام شناسی و حتی خود کتاب رو دریافت کنم .
لطفاً کمکم کنید . من مدرس هستم و نیاز مبرم دارم .
با تشکر
سلام دوست گرامی
شما اگر بیشتر دقت میکردید لینک دانلود موجود بود، برای راحتی کار خدمت شما:
فایل ورد محتویات پاورقی:
بسیاری از این سخنرانی های استاد شریعتی بعد ها به صورت کتاب منتشر شدند:
نیایش (حجم: 12.4MB)
علی تنهاست (حجم: 9MB)
بازگشت به خویشتن (سخنرانی) (حجم: 15.4MB) - بازگشت به خویشتن (کتاب صوتی)
متجدد و متمدن (حجم: 9.8MB)
پس از شهادت (حجم: 5.2MB)
حجاب (حجم: 10.3MB)
جهان بینی (حجم: 11.5MB)
تخصص (حجم: 7.3MB)
تعلیم و تربیت (حجم: 7.1MB)
حج (مناسک) (حجم: 10.6MB)
حر - بخش اول (حجم: 7MB)
حر - بخش دوم (حجم: 6.7MB)
مذهب - بخش اول (حجم: 8.5MB)
مذهب - بخش دوم (حجم: 8.5MB)
سمینار زن، سمیناری بود با عنوان «زن متقدم، زن متجدد، زن مسلمان» که در آن دکتر علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، سید صدرالدین بلاغی، رضا شبستری، دکتر کاظم سامی و دکتر توسلی به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
حج - بخش اول (حجم: 9.9MB)
حج - بخش دوم (حجم: 9.2MB)
حج - بخش سوم (حجم: 9.5MB)
حج - بخش چهارم (حجم: 9.2MB)
حج - بخش پنجم (حجم: 9.9MB)
حج - بخش ششم (حجم: 8.8MB)
حج - بخش هفتم (حجم: 9.5MB)
حج - بخش هشتم (حجم: 10.3MB)
حج - بخش نهم (حجم: 5.5MB)
متاسفانه همه ی جلسات درس "تاریخ ادیان" دکتر شریعتی زمان ایراد سخنرانی ها به صورت صوتی ضبط نشده و تنها فایل های صوتی جلسات زیر موجود می باشد:
فایل های پیوست شده
نوع فایل: doc pavaraghi-eslam-shenasi.doc حجم و تعداد دریافت (29.0 کیلو بایت, 6 بار)

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
کسی که از Administer سپاس کرد.
کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي 30 فروردین 1390   #4 (لینک)
yady


yady آواتار ها

كاربر جديد پارسی لند
 
yady آنلاین نیست.
نوشته ها: 2

پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي

با سلام مجدد و با تشکر از جوابتون
عرض کنم خدمتتون که بنده لینک مورد نظر رو پیدا کرده بودم اما کلاً با دانلودش مشکل داشتم.
به همین خاطر میخواستم ببینم آیا می تونم کل فایل های صوتی مربوط به سخنرانی های دکتر رو که شما توی آرشیوتون دارید و لیست کردید به صورت cd یا dvd داشته باشم؟ هزینه اش هم هر چقدر باشه تقدیم می کنم.
با تشکر از شما

 
کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي 30 فروردین 1390   #5 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.
نام واقعی: سجاد*
نوشته ها: 18,907

پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي پاسخ : کتاب اسلام شناسی دکترعلی شریعتي

نقل قول:
نوشته اصلی توسط yady نمایش پست ها
با سلام مجدد و با تشکر از جوابتون
عرض کنم خدمتتون که بنده لینک مورد نظر رو پیدا کرده بودم اما کلاً با دانلودش مشکل داشتم.
به همین خاطر میخواستم ببینم آیا می تونم کل فایل های صوتی مربوط به سخنرانی های دکتر رو که شما توی آرشیوتون دارید و لیست کردید به صورت cd یا dvd داشته باشم؟ هزینه اش هم هر چقدر باشه تقدیم می کنم.
با تشکر از شما
شما میتونید به راحتی با جستجو در گوگل، به عنوان "خرید پستی سخنرانی های دکتر شریعتی" این مجموعه رو داشته باشید!
خدمت شما یک عدد DVD قیمت 3150 تومن که با هزینه پستی چیزی حدودا 4000 تومن میشه...

http://www.novinplaza.com/store/index.php?productID=2

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
برچسب ها
dr, http, lab, mp, mp3, pl, salam, size, url, فراهم, فراگیر, منبع, مانده, مجموعه, مطلب, مطالب, نخست, کتاب, کتابی, کتب, پیام, va, آثار, اوست, اسلامی, برای, تاریخی, دكتر, دین, دیگری, دکتر, دکتر علی شریعتی, دانلود, سخنرانی, شک

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 80 نفر
abolfazl68, Administer, ahadrajabi, ali1564, aliaz, aliche, alidadvar127, alidn2005, alika915, ali_benam, ama5763, aminkabir, animos, arbmk55, arman_al, ashkan23sal, azimi.87614, babak_on_net, banned, baranian, behroozjudge, bode6, davoo, delaviz3243, djmhg, dokipeyman, dontcare, ehsantaati, elahehjun, erfanac, eslahi1344, estedade, frsadegh, golpayegani, hadi20000, hamidehfadak, he3am, i-saeedi, javadmf, jimmy1, jn1651, KASOOA, mahmoudhl, majeden, maliheb, MaSTaN, meysem, mhadi, mhs1361, mkhalilzadeh, mohsen_zxz, moj55, morijoon, naderi, najmroo, nobakht, orkideh, parsishoping, rambo123, saeed60, saha2012, sahb.2011, sarahsadeghi, sarina61, sogolsol, sonic63, syron, tab30ty, مجازی, هادی رهگذر, xrobinhoodx, yady, yaser2, zoorzooraki, احمد313, دید به افق, رضاآزاد, زینب د, سالومه یک, عبدالرحمن
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2017, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!