انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > مقالات علوم پایه و انسانی > علوم تربيتي و روانشناسي > مديريت آموزشي

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

برنامه درسی مذاکره ای
نحوه نمایش امتیاز موضوع ابزارهای موضوع  
برنامه درسی مذاکره ای 14 بهمن 1387   #1 (لینک)
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

برنامه درسی مذاکره ای برنامه درسی مذاکره ای


براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای ، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدرسه، به امور اجرائی محدود نمی شود ، بلکه به آنان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و قانون گذاری نیز شرکت کنند . از این رو ، در این الگو امکان بیشتری برای تمرکز زدایی از نظام آموزش متوسطه فراهم می آید . این مقاله سعی دارد به گونه ای بیان نماید که چگونه می توان برنامه درسی متوسطه را به گونه ای طراحی کرد که امکان مذاکره و چالش های فکری بین دانش آموزان درخصوص عناصر برنامه درسی فراهم آید و چگونه از این طریق می توان زمینه تمرکز زدایی از آموزش متوسطه را فراهم آورد ؟● مقدمه :
بحث درباره تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در تاریخ مطالعات برنامه درسی، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده و هست . اگرچه متخصصان بر این باورند که مفهوم تمرکز و عدم تمرکز در قلمروهای سیاسی ، اداری، سازمانی و ... بطور مطلق موجودیت نمی یابد و این دو مفهوم را باید در قالب یک پیوست در نظر داشت ، با این وجود ، طرفداران تمرکز گرایی در دفاع از مواضع خویش ، ادله ای ارائه می دهند که ملاحظه آنها ، مبین اهمیت توجه به هر دو نگرش در حوزه های متفاوت به ویژه قلمرو برنامه درسی است .
محتوا و مبنای اصلی اندیشه تمرکز زدایی ، اعطای مسئولیت به جامعه انسانی است که در جامعه ای بزرگتر قرار گرفته است ، به نحوی که مستقیماً در اداره امور مربوط به خود نقش داشته باشد. (بهرامپور ، ۱۳۷۸)
طرفداران تمرکززدایی ، در دفاع از عقاید خود، ادله متعددی ارائه می دهند . آنها عقیده دارند که تمرکز زدایی به حقانیت نظر دانش آموزان و اعتقاد به برتر، سنجیده تر و صحیح تر بودن فکر و تصمیم جمع انبوهی از دانش آموزان یک جامعه نسبت به قضاوت و نظر یک فرد یا یک گروه ، هرچند که آن فرد یا گروه خبره یا متخصص یا دانشمند باشند ، مبتنی است . زیرا متخصص، خبره و دانشمند همواره کاشف همه حقایق نیستند . آنان با همه خبرگی و بصیرت علمی اغلب به جزء ناچیزی از حقایق و اطلاعات مربوط به هر مورد یا هر موقعیت ، که در آن تصمیماتی را اتخاذ می کنند ، وقوف دارند . در حالی که تصمیم گیری ها در حوزه برنامه درسی ، بر نظر خبرگان این رشته و نیز نظر دانش آموزان ، فرصتی برای اطلاع یافتن از کل حقایق و واقعیت هایی که لازمه تصمیم گیری و برنامه ریزی است ، فراهم می آورد . ( بشارت ، ۱۳۷۸)
استدلال دیگر حامیان اندیشه تمرکز زدایی این است که این امر پاسخی منطقی به وضعیت و چالش های امروز است . زیرا تمرکز زدایی مشارکت همه جانبه افراد را در تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره سرنوشت خود ایجاب می کند . از نظر این افراد ، از سویی مشارکت حقانیتی فطری ، اخلاقی و معنوی است و از سوی دیگر ، همان گونه که تحقیقات ۱۹۸۰ به بعد نشان می دهند ، مشارکت افراد در فعالیتهای تصمیم گیری سازمان ، کار مدیریت را بسیار مولدتر ، موفقیت آمیز و کاراتر می کند . ( مک لگان ، ۱۳۷۷)
بطور خلاصه ، اهمیت دادن به دانش آموزان و بالا بردن سطح مشارکت آنان در همه امور ، برقراری عدالت اجتماعی و تخصیص منابع با نظر به تفاوت های منطقه ای ، آگاهی یافتن از مجموعه اطلاعاتی که لازمه تصمیم گیری هاست ، پاسخ منطقی به وضعیت و چالش های امروز، تسریع در امور اداری و تخصیص اعتبارات و تسریع در شناخت امکانات و محدودیت های متفاوت محلی و منطقه ای ، از جمله دلایلی است که طرفداران تمرکززدایی مطرح کرده اند.● طراحی الگوی برنامه درسی مذاکره ای
آیزنر ابعاد اصلی برنامه درسی را با تکیه بر اهداف ، محتوا، روش های ارائه و پاسخ، فرصت های یادگیری و ارزشیابی مفهوم سازی کرده است . (آیزنر ۱۹۹۴) در این مقاله ، با توجه به ابعاد اصلی برنامه درسی از نظرآیزنر، مهمترین ویژگی های برنامه درسی مذاکره ای برای دوره متوسطه به شرح زیر توصیف می شود .۱) اهداف
آیزنر اهداف برنامه درسی را به سه دسته آرمانی ( غایی) ، واسطه ای و عینی تقسیم کرده است . معمولاً اهداف آرمانی در هر جامعه ای براساس فلسفه اجتماعی – سیاسی آن جامعه اتخاذ می شود . از آن جا که فلسفه اجتماعی – سیاسی حاکم بر جامعه ما اسلام است ، اهداف آرمانی آموزش و پرورش باید از تعالیم اسلام استخراج گردد . بنابراین ، پرورش شخصیت های باتقوا، متفکر، ایثارگر، مجاهد، مسئول و خداپرست ، اهداف آرمانی تربیت اسلامی را تشکیل می دهند . ( شریعتمداری ۱۳۷۸)۲) محتوا
بعد دوم در بررسی برنامه درسی مذاکره ای ، محتواست که از دو جهت ، یعنی انتخاب محتوا و سازماندهی محتوا مورد بحث قرار می گیرد . انتخاب محتوا یکی از ملاحظات اساسی در برنامه درسی است . آنچه معمولاً گروههای آموزشی باید انجام دهند . مشخص کردن انواع حوزه های محتوایی در زمینه های خاص است . از طریق محتوا، دانش آموز می تواند به اهداف برنامه درسی نایل شود . انتخاب محتوا براساس دو معیار اصلی انجام می شود : ارتباط بین محتوا و هدف و این که آیا محتوا برای دانش آموزانی که برنامه درسی برایشان طراحی شده ، معنی دار است یا خیر؟ . (آیزنر ۱۹۹۴).
سازماندهی محتوا، جهت دوم در بعد محتوا را تشکیل می دهد . آیزنر سازماندهی محتوا را وظیفه ای تخصصی تلقی می کند و بر این باور است که متخصصان برنامه درسی این فعالیت را به عهده دارند .۳) روش های ارائه و پاسخ
منظور از روش های ارائه و پاسخ ، شیوه های گوناگونی است که در فرایند یاددهی- یادگیری معلم و دانش آموزان از آنها استفاده می کنند .
به باورآیزنر ، روش های ارائه و پاسخ یکی از ابعاد اساسی برنامه درسی را تشکیل می دهد. به نظر او باید به این نکته توجه شود که دانش آموزان از راههای گوناگونی یاد می گیرند . همچنین ، باید به دانش آموزان فرصت داده شود تا آموخته های خود را از راههای متفاوتی ارائه دهند .
در برنامه درسی مذاکره ای ، کلاس های دروس به منزله مکانهایی در نظر گرفته می شوند که در آنها ، دانش آموزان اصول اساسی مردم سالاری مثل آزادی، عدالت و برابری ، احترام به یکدیگر و تصمیم گیری جمعی را می آموزند . ( جاویدی ۱۳۸۴) .۴) فرصت های یادگیری
فرصت های یادگیری موقعیت هایی هستند که در آنها ، اهداف و محتوای آموزشی تهیه شده ، به اعمال و کارهایی تبدیل می شوند که در اثر آنها ، دانش آموزان می توانند به هدفهای تربیتی نایل شوند . (آیزنر ۱۹۹۴) از این رو ، در برنامه درسی مذاکره ای ، فرصتهای یادگیری جایگاه ویژه ای دارند . بعلاوه انتظار می رود با استعانت از تخصص و تجربه برنامه ریزان درسی، اعمال و کارهای تربیتی به گونه ای برنامه ریزی شود و مواد مناسب آن انتخاب گردد تا معلمان و دانش آموزان به پی آمدهای تربیتی مورد نظر نایل آیند . ( سیموفسکی ، ۲۰۰۴).۵) ارزشیابی
فرآیند ارزشیابی به منظور تعیین نحوه عملکرد برنامه و تعیین کارآمدی و یا ناکارآمدی آن و کشف دلایل احتمالی است . ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در فرآیند برنامه و تعیین آنچه دانش آموزان یاد گرفته یا تجربه کرده اند نیز ، بخشی از ارزشیابی برنامه درسی را تشکیل می دهد.
نقش برنامه درسی مذاکره ای در تمرکز زدایی
با توجه به توصیف ابعاد برنامه درسی مذاکره ای ، ممکن است تصور شود امکان تحقق برنامه درسی مذاکره ای ، فقط در نظام آموزش و پرورش غیر متمرکز میسر است . اگرچه امکان تحقق بیشتر این نوع برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش غیرمتمرکز را نمی توان انکار کرد ، به دلیل انعطاف پذیری برنامه درسی مذاکره ای ، بخشی از این نوع برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش متمرکز نیز قابل تحقق است . به عبارت دیگر ، در نظام های آموزشی متمرکز نظیر نظام آموزش و پرورش ایران ، که گرایش به تمرکززدایی احساس می شود ، بهره گیری از برنامه درسی زمینه ای را برای تسریع این فرآیند فراهم می آورد . ( جعفری کلاته ، ۱۳۸۶).● نتیجه گیری :
در این مقاله تصریح شده است که تمرکز گرایی و تمرکززدایی در قلمرو آموزش و پرورش در عالم خارج به نحو مطلق امکان ظهور ندارد . بنابراین ، تاریخچه نظام های آموزش و پرورش در کشورهای گوناگون ، گویای دو جریانی است که از یک سو ناظر بر تمرکززدایی در نظام های متمرکز و از سوی دیگر ، متوجه تمرکززدایی در نظام های غیرمتمرکز است . نظام آموزش و پرورش ایران از نوع نخست است . بنابراین ، در نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران گرایش به عدم تمرکز دیده می شود . وقوع این پدیده ، یعنی عدم تمرکز در ساختار نظام آموزشی در مولفه های گوناگونی نظیر تصمیم گیری ، ساختار اداری ، مالی و ... از جمله برنامه درسی صورت می پذیرد .این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 

آخرین ارسال Administer
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
نمای داخلی و خارجی تویوتا کمری Toyota Camry (2018) مشخصات اتومبیل های خارجی Administer 2 805 19 دی 1396 20:29
نمای داخلی و خارجی کیا سورنتو 2019 مشخصات اتومبیل های خارجی Administer 0 898 19 دی 1396 20:24
نمای داخلی مزدا 6 2018 مشخصات اتومبیل های خارجی Administer 0 846 19 دی 1396 20:20
نمای داخلی رنو کپچر 2018 مشخصات اتومبیل های خارجی Administer 2 954 19 دی 1396 20:16
نمای داخلی رنو مگان rs 2018 مشخصات اتومبیل های خارجی Administer 3 789 19 دی 1396 20:12
قیمت پژو مدل سال 97 صفر کیلومتر قيمت خودرو elenaaa 4 2049 19 دی 1396 19:57
سوالات امتحان نهایی درس زبان انگلیسی (3) رشته ریاضی و فیزیک نمونه سوالات امتحانی مدارس Administer 0 940 13 بهمن 1395 00:37
سوالات امتحان نهایی درس جبر و احتمال رشته ریاضی و فیزیک نمونه سوالات امتحانی مدارس Administer 0 663 13 بهمن 1395 00:36
سوالات امتحان نهایی درس هندسه رشته ریاضی و فیزیک نمونه سوالات امتحانی مدارس Administer 0 532 13 بهمن 1395 00:34


برچسب ها
مذاکره, درسی

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 9 نفر
a6a6, Administer, arman19801, arsad, ForeverBlue, reza13, saeed84, محمد زبان, جهانگیرخان
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!