انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > فنی و مهندسی > مهندسی معماری > کنکور کارشناسی ارشد معماری

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
نحوه نمایش امتیاز موضوع ابزارهای موضوع  
منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 28 مرداد 1390   #1
komail
مدیر بازنشسته
 
komail آنلاین نیست.

منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

منابع اصلی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
درس زبان عمومی و تخصصی

1 کوآن، رابرت؛ فرهنگ شهرسازی؛ تهران: آذرخش؛ 1386
2 فرهادی، حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی شهرسازی؛ تهران: سمت؛ 1384
3 جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای
کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازش؛
1384این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

 
منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 28 مرداد 1390   #2
komail
مدیر بازنشسته
 
komail آنلاین نیست.

پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

درس مباحث عمومی شهرسازی ایران .
.
1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و
طراحی شهری)؛ 1385
.
3. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی
شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384

.
4. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران :پردازشگران؛ 1384

.
5. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379

.6. زياری، کرامت ا...؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379
.
7. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور

8. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران
9. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381
10.احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول
1382
11. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376

.12.حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385

 
منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 28 مرداد 1390   #3
komail
مدیر بازنشسته
 
komail آنلاین نیست.

پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

درس مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای1معصومی اشکوری، سید حسن؛ اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ تهران: پیام؛ 1385

2زیاری، کرامت‌ا؛ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری

3
جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای

کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران
:
پردازشگران؛ 13844
جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی

کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران
:
پردازشگران؛ 13845
شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه

ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 13796
دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381

7
احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات

شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول
1382


8
حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛

اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 13859
زياری، کرامت ا؛ اصول و روشهای برنامه ريزی منطقه ای؛ يزد: دانشگاه يزد؛ 137810
مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از

ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛

چاپ سوم؛ 1378

11
شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 137812
عزیزی، محمدمهدی؛ تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ تهران: وزارت مسکن و شهرسازی؛ 138413
ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول 1381

14
رهنمایی، محمدتقی؛ فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ تهران: سمت؛ 1383

 
منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 28 مرداد 1390   #4
komail
مدیر بازنشسته
 
komail آنلاین نیست.

پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

درس تاریخ شهر و شهرسازی .


.
1.
پاکزاد، جهانشاه؛ سیر اندیشه های شهر سازی 1 و.
2.
ممفورد، لوییز؛ مدنیت و جامعه‌ی مدنی در

بستر تاریخ؛ ترجمه‌ی احمد عظیمی بلوریان؛ خدمات فرهنگی رسا؛
1381. ..2


.
3.
جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای

کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران
:
پردازشگران؛ 1384

4.
جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی

کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران
:
پردازشگران؛ 1384

5.
مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از

ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛

چاپ سوم؛ 1378 .
.
6.
شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378

7.
موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب

صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران،

چاپ دوم، 1374

8.
حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378

9.
استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از

نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر

دانشگاهی؛ 1378

10.
کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384

11.
سلطان‌‌زاده، حسین؛ مقدمه‌ای بر تاریخ

شهر و شهرنشینی در ایران؛ نشر آبی (مرکز نظر دانشگاهی
)
12.
حبیبی، سیدمحسن؛ شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی
.

 
منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای 28 مرداد 1390   #5
komail
مدیر بازنشسته
 
komail آنلاین نیست.

پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پاسخ : منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

درس آمار و ریاضیات .

1.
رنجبران، هادی ..؛ آمار و احتمال؛ نشر کتاب دانشگاهی

2. .
.ابراهیم، ایرج و جمشید صالحی صدقیانی؛

آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ نشر هستان

3.
رنجبران، هادی؛ ریاضیات؛ نشر کتاب دانشگاهی

4.
آریافر، ایرج؛ ریاضیات عمومی؛ پوران پژوهش

 
برچسب ها
منابع, منابع ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای, منطقه‌ای, ارشد, برنامه‌ریزی, شهری

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!