انجمن پارسی لند - اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان

انجمن پارسی لند (http://www.parsiland.com/index.php)
-   عکس های پزشکی (http://www.parsiland.com/forumdisplay.php?f=761)
-   -   اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان (http://www.parsiland.com/showthread.php?t=73261)

Golabi 3 آذر 1390 09:36

اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
http://up.iranblog.com/Files2/aefc3fe9dc054bd39199.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/45258e2a6add47aa8687.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/f5d908452ad34fb4928e.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/20b1d01a0b374137acaf.jpg

Golabi 3 آذر 1390 09:37

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
http://up.iranblog.com/Files2/9f2d4715bc3041ef8e79.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/dec45112713f41f8b5a5.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/40185d1c77db4d8f8c11.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/1f7783448ae845f981e6.jpg

Golabi 3 آذر 1390 09:37

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
اینهم نمایی از عضلات پشت و جلو انسانhttp://up.iranblog.com/Files2/e9bfd57b70de4adb8a57.gif

Golabi 3 آذر 1390 09:38

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
یک سری عکس از آناتومی بدن انسان البته عضلات پشت بدنhttp://up.iranblog.com/Files2/8b8c6ebb7eb54445a016.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/700b2b86561b4819a187.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/3584cf33ed7e42eebc75.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/119309e7f2d941b6a67f.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/b32f305d877e4d2baffd.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/1e1202c15208457188a1.jpg

Golabi 3 آذر 1390 09:39

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
سیستم اسکلت بندی و شریانهای بدن البته از نمای روبرو
.


http://up.iranblog.com/Files2/aaf031c9d97a4463a8cf.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/facd9114777d4ddba58c.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/36606b658671417f84e1.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/5e1f0251119e4280b169.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/a7604affa4cb47e0a3ad.jpg

Golabi 3 آذر 1390 09:40

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
http://up.iranblog.com/Files2/ced75386fa1245a4a7ae.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/0172b2ceb5604322b3bb.jpg

Golabi 3 آذر 1390 09:41

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
http://up.iranblog.com/Files2/33a859aeaaed4e819860.jpg


برای مشاهده عکس در اندازه واقعی کلیک کنید.
http://up.iranblog.com/Files2/2d5be1a569f64c0ea73f.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/398793afc030423ca62d.jpghttp://up.iranblog.com/Files2/2d370be5b3424c3fab44.jpg


ساعت 11:38 دقیقه

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com

کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!