انجمن پارسی لند - اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان

انجمن پارسی لند (http://www.parsiland.com/)
-   عکس های پزشکی (http://www.parsiland.com/f761-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C)
-   -   اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان (http://www.parsiland.com/73261-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)

Golabi 3 آذر 1390 10:36

اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 

Golabi 3 آذر 1390 10:37

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 

Golabi 3 آذر 1390 10:37

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 
اینهم نمایی از عضلات پشت و جلو انسانhttp://up.iranblog.com/Files2/e9bfd57b70de4adb8a57.gif

Golabi 3 آذر 1390 10:38

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 

Golabi 3 آذر 1390 10:39

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 

Golabi 3 آذر 1390 10:40

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 

Golabi 3 آذر 1390 10:41

پاسخ : اطلس کامل ترین تصاویر اناتومی بدن انسان
 


ساعت 18:10 دقیقه

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com

کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!