انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > راهنما

سایت پارسی لند | Parsiland Forums

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

آيكنهاي سري 1
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
lo-ve love love
soal soal soal
asbani is is
q1`8 pas pas
pl98 pl98 pl98
nabina blind blind
pl97 pl97 pl97
pl91 pl91 pl91
pl76 pl76 pl76
narahat GA (6) GA (6)
pl95 pl95 pl95
pl94 pl94 pl94
:ga (15): GA (15) GA (15)
bo0s GA (17) GA (17)
pl92 pl92 pl92
pl20 pl20 pl20
khande0 GA (19) GA (19)
pl1 pl1 pl1
khoshhal2 GA (5) GA (5)
pl14 pl14 pl14
pl23 pl23 pl23
:p(103): P (103) P (103)
pl5 pl5 pl5
eynak GA (13) GA (13)
pl17 pl17 pl17
pl22 pl22 pl22
pl6 pl6 pl6
cheshmak GA (12) GA (12)
pl3 pl3 pl3
pl4 pl4 pl4
pl24 pl24 pl24
pl2 pl2 pl2
**% parsi 59 parsi 59
pl7 pl7 pl7
lLLoove lo lo
pl10 pl10 pl10
pl96 pl96 pl96
pl8 pl8 pl8
pl93 pl93 pl93
pl19 pl19 pl19
:x2 flower flower
pl11 pl11 pl11
pl12 pl12 pl12
pl13 pl13 pl13
pl18 pl18 pl18
pl15 pl15 pl15
pl16 pl16 pl16
Yahoo Messenger Emoticons
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:)) laughing laughing
L-) loser loser
:-? thinking thinking
:@) pig pig
b-( feeling beat up feeling beat up
:( sad sad
(*) star star
:-* kiss kiss
:o3 puppy dog eyes puppy dog eyes
:(( crying crying
[..] transformer transformer
8-| rolling eyes rolling eyes
=P~ drooling drooling
<):) cowboy cowboy
sooot whistling whistling
:) happy happy
:-j oh go on oh go on
:p tongue tongue
%-( not listening not listening
>:) devil devil
:bz bee bee
|-) sleepy sleepy
(:| yawn yawn
:-< sigh sigh
$-) money eyes money eyes
^:)^ not worthy not worthy
:"> blushing blushing
:-?? i dont know i dont know
#:-s whew! whew!
:-p nishkhand nishkhand
:ar! pirate pirate
=; talk to hand talk to hand
<:-P party party
:-w waiting waiting
[-O< praying praying
:-@ chatterbox chatterbox
:x love struck love struck
8-> daydreaming daydreaming
:-s worried worried
^#(^ it wasnt me it wasnt me
:-B nerd nerd
8-} silly silly
:^o liar liar
:-L frustrated frustrated
;)) hee hee hee hee
:-/ confused confused
:-t time out time out
b-) cool cool
:-bd thumbs up thumbs up
o:-) angel angel
:o) clown clown
@-) hypnotized hypnotized
>-) alien alien
>:/ bring it on bring it on
>:d< big hug big hug
:-h wave wave
:> smug smug
:-q thumbs down thumbs down
=)) rolling on the floor rolling on the floor
[-( not talking not talking
:-ss nailbiting nailbiting
=:) bug bug
\:d/ dancing dancing
;;) batting eyelashes batting eyelashes
~X( at wits' end at wits' end
x-( angry angry
\m/ rock on rock on
/:) raise eyebrow raise eyebrow
:-$ don't tel anyone don't tel anyone
=d> applause applause
@};- rose rose
[-x shame on you shame on you
:d big green big green
:-c call me call me
:-o surprise surprise
:!! hurry up hurry up
:| straight face straight face
:-& sick sick
#-o d'oh d'oh
3:-O cow cow
:)>- peace sigh peace sigh
;) winking winking
:)] on the phone on the phone
=(( broken heart broken heart
X_X i dont want to see i dont want to see
Download Link
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
danload Download Link Download Link
new
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:new1 (13): New1 (13) New1 (13)
:p (29): P (29) P (29)
:ga (14): GA (14) GA (14)
:p (115): P (115) P (115)
are bashe GA (8) GA (8)
:pl (8): Pl (8) Pl (8)
ghalbe GA (24) GA (24)
:pl (17): Pl (17) Pl (17)
:new (7): New (7) New (7)
:pl: Pl Pl
:new1 (3): New1 (3) New1 (3)
:pl2 (9): PL2 (9) PL2 (9)
:new1 (12): New1 (12) New1 (12)
:p (28): P (28) P (28)
:ga (4): GA (4) GA (4)
:p(110): P (110) P (110)
bye bye GA (6) GA (6)
:pl (7): Pl (7) Pl (7)
pook GA (22) GA (22)
:pl (16): Pl (16) Pl (16)
:new (6): New (6) New (6)
:pl (25): Pl (25) Pl (25)
:new1 (2): New1 (2) New1 (2)
:pl2 (8): PL2 (8) PL2 (8)
:new1 (11): New1 (11) New1 (11)
:p (27): P (27) P (27)
:ga(3): GA (3) GA (3)
he he he GA (21) GA (21)
:pl (6): Pl (6) Pl (6)
:GA- (20): GA (20) GA (20)
:pl (15): Pl (15) Pl (15)
:new (5): New (5) New (5)
:pl (24): Pl (24) Pl (24)
:new1 (1): New1 (1) New1 (1)
:pl2 (7): PL2 (7) PL2 (7)
:new1 (10): New1 (10) New1 (10)
:p (25): P (25) P (25)
ghalb GA (2) GA (2)
khoshhal GA (11) GA (11)
:p(96): P (96) P (96)
:ga (20): GA (20) GA (20)
:pl (5): Pl (5) Pl (5)
:ga- (19): GA (19) GA (19)
:pl (14): Pl (14) Pl (14)
:new (4): New (4) New (4)
:pl (23): Pl (23) Pl (23)
:new: New New
:pl2 (6): PL2 (6) PL2 (6)
:new1 (9): New1 (9) New1 (9)
:pl2: PL2 PL2
:new1: New1 New1
boos:x GA (1) GA (1)
:p(49): P (49) P (49)
:GA (10): GA (10) GA (10)
:pl (4): Pl (4) Pl (4)
: (fg18): GA (18) GA (18)
pl (13): Pl (13) Pl (13)
:new (3): New (3) New (3)
pl (22): Pl (22) Pl (22)
:new (12): New (12) New (12)
:pl2 (5): PL2 (5) PL2 (5)
:new1 (8): New1 (8) New1 (8)
:pl2 (14): PL2 (14) PL2 (14)
:new1 (17): New1 (17) New1 (17)
:g: G G
:p (48): P (48) P (48)
baste GA (9) GA (9)
:ga (18): GA (18) GA (18)
:pl (3): Pl (3) Pl (3)
na na GA (17) GA (17)
:pl (12): Pl (12) Pl (12)
:new (2): New (2) New (2)
pl (21): Pl (21) Pl (21)
:new (11): New (11) New (11)
:pl2 (4): PL2 (4) PL2 (4)
:new1 (7): New1 (7) New1 (7)
:pl2 (13): PL2 (13) PL2 (13)
:new1 (16): New1 (16) New1 (16)
:g (2): G (2) G (2)
:p(32): P (32) P (32)
bo0s2 GA (8) GA (8)
:pl (2): Pl (2) Pl (2)
:ga- (16): GA (16) GA (16)
:pl(11): Pl (11) Pl (11)
:new (1): New (1) New (1)
:Pl (20): Pl (20) Pl (20)
:new (10): New (10) New (10)
:pl2 (3): PL2 (3) PL2 (3)
:new1 (6): New1 (6) New1 (6)
:pl2 (12): PL2 (12) PL2 (12)
:new1 (15): New1 (15) New1 (15)
:g (1): G (1) G (1)
:p (31): P (31) P (31)
hapy GA (7) GA (7)
tajob GA (16) GA (16)
:pl (1): Pl (1) Pl (1)
asabani GA (13) GA (13)
:pl (10): Pl (10) Pl (10)
:zaboon: GA GA
:Pl (19): Pl (19) Pl (19)
:new (9): New (9) New (9)
:pl2 (2): PL2 (2) PL2 (2)
:new1 (5): New1 (5) New1 (5)
:pl2 (11): PL2 (11) PL2 (11)
:new1 (14): New1 (14) New1 (14)
:p (30): P (30) P (30)
:p (133): P (133) P (133)
na0 GA (9) GA (9)
:pl (9): Pl (9) Pl (9)
:love- (25): GA (25) GA (25)
:Pl (18): Pl (18) Pl (18)
:new (8): New (8) New (8)
:pl2 (1): PL2 (1) PL2 (1)
:new1 (4): New1 (4) New1 (4)
:pl2 (10): PL2 (10) PL2 (10)
دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!