برای دیدن تاپیک اصلی روی لینک کلیک کنید : نمونه سوالات دانشگاهی


صفحه ها : 1 2 [3] 4

 1. آمار و احتمالات 1| ترم دوم 86-85
 2. آنالیز عددی 1| ترم دوم 86-85
 3. برنامه ریزی غیرخطی| ترم دوم 86-85
 4. آمار و احتمال مهندسی| ترم دوم 86-85
 5. طراحی کامپایلرها| ترم دوم 86-85
 6. مهندسی اینترنت| ترم دوم 86-85
 7. مهندسی نرم افزار 2| ترم دوم 86-85
 8. مهندسی نرم افزار 1| ترم دوم 86-85
 9. سیستم های اطلاعات مدیریت| ترم دوم 86-85
 10. شیوه ارائه مطالب علمی| ترم دوم 86-85
 11. سیستم های عامل| ترم دوم 86-85
 12. پایگاه داده ها (علوم) | ترم دوم 86-85
 13. زبان تخصصی| ترم دوم 86-85
 14. ذخیره و بازیابی اطلاعات (مهندسی) | ترم دوم 86-85
 15. ریز پردازنده 1| ترم دوم 86-85
 16. شبکه های کامپیوتری| ترم دوم 86-85
 17. ساختمان داده ها (مهندسی) | ترم دوم 86-85
 18. ساختمان داده ها (علوم) | ترم دوم 86-85
 19. نظریه زبان ها و ماشین ها| ترم دوم 86-85
 20. طراحی و پیاده سازی زبان ها | ترم دوم 86-85 ترم دوم 86-85 دانلود
 21. برنامه سازی پیشرفته (c++)| ترم دوم 86-85
 22. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) | ترم دوم 86-85
 23. اصول کامپیوتر 1| ترم دوم 86-85
 24. طراحی و تحلیل الگوریتم ها| ترم دوم 86-85
 25. زبان ماشین و برنامه سازی سیستم| ترم دوم 86-85
 26. معماری کامپیوتر| ترم دوم 86-85
 27. فیزیک پایه 2 | ترم اول 86-85
 28. فیزیک پایه 1| ترم اول 86-85
 29. مدارهای منطقی| ترم اول 86-85
 30. ریاضی 1| ترم اول 86-85
 31. ریاضی مهندسی| ترم اول 86-85
 32. ریاضی گسسته| ترم اول 86-85
 33. روش های محاسبات عددی| ترم اول 86-85
 34. معادلات دیفرانسیل| ترم اول 86-85
 35. آمار و احتمال مهندسی| ترم اول 86-85
 36. طراحی کامپایلرها| ترم اول 86-85
 37. تحلیل و طراحی شی گرا| ترم اول 86-85
 38. هوش مصنوعی| ترم اول 86-85
 39. گرافیک کامپیوتری 1| ترم اول 86-85
 40. مهندسی نرم افزار 2| ترم اول 86-85
 41. مهندسی نرم افزار 1| ترم اول 86-85
 42. پایگاه داده ها (مهندسی) | ترم اول 86-85
 43. سیستم های عامل| ترم اول 86-85
 44. شیوه ارائه مطالب علمی| ترم اول 86-85
 45. شبیه سازی کامپیوتری| ترم اول 86-85
 46. سیستم های اطلاعات مدیریت| ترم اول 86-85
 47. شبکه های کامپیوتری| ترم اول 86-85
 48. ریز پردازنده 1| ترم اول 86-85
 49. ذخیره و بازیابی اطلاعات (مهندسی) | ترم اول 86-85
 50. طراحی و پیاده سازی زبان ها| ترم اول 86-85
 51. نظریه زبان ها و ماشین ها| ترم اول 86-85
 52. ساختمان داده ها (علوم) | ترم اول 86-85
 53. ساختمان داده ها (مهندسی) | ترم اول 86-85
 54. برنامه سازی پیشرفته (c++)| ترم اول 86-85
 55. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) | ترم اول 86-85
 56. اصول کامپیوتر 2|ترم اول 86-85
 57. اصول کامپیوتر 1| ترم اول86-85
 58. معماری کامپیوتر | ترم اول86-85
 59. زبان ماشین و برنامه سازی سیستم |ترم اول86-85
 60. طراحی و تحلیل الگوریتم ها|ترم اول86-85
 61. سوالات امتحان جامد۱ نیم سال دوم ۸۸-۸۹
 62. مغناطیس۲ نیم سال دوم ۸۸-۸۹
 63. دانلود رايگان سوالات امتحاني کوانتوم۲نيم سال دوم 88-89 رشته فيزيك
 64. آنالیز عددی| نیمسال دوم ۸۸ ۸۹
 65. جبر خطی | نیمسال دوم ۸۸ ۸۹
 66. نمونه سوالات ارتعاشات
 67. نمونه سوالات مقاومت
 68. نمونه سوالات ديناميك
 69. استاتيك
 70. نمونه سوال مكانيك سيالات1
 71. نمونه سوال رياضيات مهندسي
 72. نمونه سوالات فيزيك2
 73. نمونه سوال فیزیک1
 74. نمونه سوالات رياضی (۲)
 75. نمونه سوال رياضي عمومي 1
 76. نمونه سوالات امتحانی پایان ترم معادلات دیفرانسیل
 77. نمونه سوال مهندسی آی تی ۲| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 78. نمونه سوال اصول مبانی مدیریت| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 79. نمونه سوال مهندسی آی تی ۱| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 80. نمونه سوال زبان تخصصی| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 81. نمونه سوال مدیریت کنترل پروژه| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 82. نمونه سوال مدیریت استراتژیک| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 83. نمونه سوال تجارت الکترونیک| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 84. نمونه سوال طراحی الگوریتم| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 85. نمونه سوال معادلات دیفرانسیل| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 86. نمونه سوال تحقیق در عملیات| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 87. نمونه سوال معماری کامپیوتر | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 88. نمونه سوال سیستم های اطلاعات مدیریت | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 89. نمونه سوال سیستم چند رسانه ای| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 90. نمونه سوال مباحث نو در آی تی| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 91. نمونه سوال شیوه و ارایه مطالب| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 92. نمونه سوال هوش مصنوعی| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 93. نمونه سوالات شبیه سازی کامپیوتر | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 94. نمونه سوالات گرافیک | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 95. نمونه سوال شبکه ۲ | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 96. نمونه سوال شبکه ۱| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 97. نمونه سوال ریاضی۱| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 98. نمونه سوال فیزیک۱| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 99. نمونه سوال ساختمان گسسته| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 100. نمونه سوال ساختمان داده | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 101. نمونه سوال پایگاه داده | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 102. نمونه سوال فناوری اطلاعات برای مدیران| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 103. نمونه سوال آمار احتمالات کاربردی| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 104. نمونه سوال مهندسی نرم افزار۲ | پیام نور نیمسال دوم 88-89
 105. نمونه سوال مهندسی نرم افزار ۱| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 106. نمونه سوال اقتصاد مهندسی| پیام نور نیمسال دوم 88-89
 107. نمونه سوالات تربیت بدنی2 | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 108. نمونه سوالات تربیت بدنی۱ | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 109. نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 110. نمونه سوالات انقلاب | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 111. نمونه سوالات دانش خانواده(تنظیم) | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 112. نمونه سوالات آیین اخلاق کاربردی | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 113. نمونه سوالات فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 114. نمونه سوالات اندیشه2 | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 115. نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن | پیام نور 88-89 نیم سال دوم
 116. برنامه سازی پیشرفته|نیمسال دوم 89-88
 117. مدارهای منطقی|نیمسال دوم 89-88
 118. ذخیره و بازیابی اطلاعات|نیمسال دوم 89-88
 119. ساختمان های داده و الگوریتم ها| نیمسال دوم 89-88
 120. ساختمان های گسسته | نیمسال دوم 89-88
 121. فیزیک عمومی 1|نیمسال دوم 89-88
 122. مبانی کامپیوتر و برنامه سازی|نیمسال دوم 89-88|پیام نور
 123. ریاضی 1 نیمسال دوم 88- 89+پیام نور
 124. سري اول نمونه سؤالات نيمسال اول 89-88 (دروس عمومي)
 125. نظريه گراف و كاربردهاي آن
 126. دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (تابستان 87)
 127. نمونه سوالات طراحی و تحلیل شی گرا را در سه ترم.
 128. امتحان آمار و احتمال مهندسی نیمسال دوم 88-89
 129. نمونه سوالات نیم سال دوم 88-89 "نرم افزار"
 130. نمونه سوالات رشته علوم تربیتی پیام نور ۸۹-۸۸
 131. نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور ۸۹-۸۸
 132. نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور ۸۹-۸۸
 133. نمونه سوالات دروس رشته ادبیات پیام نور ۸۹-۸۸
 134. نمونه سوالات دروس رشته علوم اجتماعی پیام نور ۸۹-۸۸
 135. نمونه سوالات رشته مترجمی و زبان انگلیسی پیام نور ۸۹-۸۸
 136. نمونه سوالات دروس رشته زیست شناسی پیام نور ۸۹-۸۸
 137. نمونه سوالات دروس رشته ریاضی و آمار پیام نور ۸۹-۸۸
 138. نمونه سوالات دروس رشته الهیات پیام نور ۸۹-۸۸
 139. نمونه سوالات دروس رشته روانشناسی پیام نور ۸۹-۸۸
 140. نمونه سوالات دروس رشته شیمی پیام نور ۸۹-۸۸
 141. نمونه سوالات دروس کشاورزی - محیط زیست - علوم دامی پیام نور ۸۹-۸۸
 142. دانلود نمونه سوالات دروس رشته زمین شناسی پیام نور ۸۹-۸۸
 143. نمونه سوالات دروس رشته صنایع - مدیریت پروژه - مدیریت اجرایی پیام نور ۸۹-۸۸
 144. نمونه سوالات دروس رشته مدیریت پیام نور ۸۹-۸۸
 145. دانلود نمونه سوالات دروس رشته حسابداری پیام نور ۸۹-۸۸
 146. دانلود نمونه سوالات دروس رشته حقوق پیام نور ۸۹-۸۸
 147. دانلود نمونه سوالات دروس كامپيوتر پیام نور ۸۹-۸۸
 148. دانلود نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور ۸۹-۸۸
 149. دانلود نمونه سوال نظریه نیمسال دوم 88-89
 150. نمونه سوال مدیریت مالی1
 151. نمونه سوال حسابداری پیشرفته1(پیام نور)
 152. نمونه سوالات حسابداری نیمسال اول 88-89(پیام نور)
 153. نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال دوم 87-88
 154. دانلود نمونه سوالات نيم سال اول 87-88 رشته فيزيك
 155. نمونه سوالات رشته فناوري اطلاعات88-87 و 86-87 پیام نور
 156. مجموعه کاملی از نمونه سوالات ترم اول 88-89 با جواب تستی
 157. سوالات نیم سال اول 88-89 رشته کامپیوتر
 158. درخواست نمونه سوالات مسابقات acm
 159. آزمون های کارشناسی ارشد پارسه 1389
 160. سوالات آزمون نظام مهندسی عمران
 161. نمونه سوالات آمار
 162. نمونه سوالات گرافیک
 163. دانلود نمونه سوال زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی
 164. دانلود نمونه سوال زبان تخصصی جامعه شناسی "مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ "
 165. دانلود نمونه سوال زبان تخصصی جامعه شناسی "مطالعه متون علوم اجتماعی ۱"
 166. دانلود نمونه سوال تکنیکهای خاص تحقیق
 167. دانلود نمونه سوال تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
 168. دانلود نمونه سوال "تغییرات اجتماعی"
 169. دانلود نمونه سوال سیر تحول تعاونی در ایران و جهان
 170. دانلود نمونه سوال سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
 171. دانلود نمونه سوال روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
 172. دانلود نمونه سوال روش تحقیق نظری
 173. دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی "مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی"
 174. دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی
 175. دانلود نمونه سوال اصول و اندیشه های تعاونی
 176. دانلود نمونه سوال اصول علم سیاست "مبانی علم سیاست"
 177. دانلود نمونه سوال اصول آموزش و ترویج تعاونی
 178. دانلود نمونه سوال امور مالی تعاونی ها
 179. دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی ۲
 180. دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی ۱
 181. دانلود نمونه سوال مردم شناسی فرهنگی
 182. دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران
 183. دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی
 184. دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی
 185. دانلود نمونه سوال مبانی تعاون
 186. دانلود نمونه سوال مبانی روانشناسی "مفاهیم اساسی"
 187. دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی "مفاهیم اساسی 2 "
 188. دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی "مفاهیم اساسی ۱ "
 189. دانلود نمونه سوال کلیات حقوق
 190. دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
 191. دانلود نمونه سوال جغرافیای انسانی ایران
 192. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش
 193. دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران
 194. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی شهری
 195. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سازمانها
 196. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی روستایی
 197. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
 198. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انقلاب
 199. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی دین
 200. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سیاسی
 201. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی صنعتی
 202. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
 203. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی جهان سوم
 204. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی در ادبیات فارسی
 205. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی خانواده
 206. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
 207. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابریها
 208. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ارتباط جمعی
 209. دانلود نمونه سوال حقوق تجارت
 210. دانلود نمونه سوال حقوق تعاون "تهیه اساسنامه و آئین نامه"
 211. دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش
 212. دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان
 213. دانلود نمونه سوال بررسی مسایل اجتماعی ایران
 214. دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انحرافات اجتماعی "آسیب شناسی اجتماعی"
 215. دانلود نمونه سوال آمار مقدماتی
 216. دانلود نمونه آمار در علوم اجتماعی
 217. نمونه سؤالات امتحاني طراحی و پیاده سازی زبان ها دانشگاه پيام‌نور
 218. نمونه سؤالات امتحاني نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه پيام‌نور
 219. نمونه سؤالات امتحاني ساختمان داده ها (علوم) دانشگاه پيام‌نور
 220. نمونه سؤالات امتحاني ساختمان داده ها (مهندسی) دانشگاه پيام‌نور
 221. نمونه سؤالات امتحاني برنامه سازی پیشرفته (c++) دانشگاه پيام‌نور
 222. نمونه سؤالات امتحاني مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) دانشگاه پيام‌نور
 223. نمونه سؤالات امتحاني اصول کامپیوتر 2 دانشگاه پيام‌نور
 224. نمونه سؤالات امتحاني اصول کامپیوتر 1 دانشگاه پيام‌نور
 225. نمونه سؤالات امتحاني زبان ماشین و برنامه سازی سیستم دانشگاه پيام‌نور
 226. نمونه سؤالات امتحاني معماری کامپیوتر دانشگاه پيام‌نور
 227. نمونه سؤالات امتحاني طراحی و تحلیل الگوریتم ها دانشگاه پيام‌نور
 228. نمونه سوال مدیریت منابع انسانی پیام نور
 229. نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی پیام نور
 230. نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی پیام نور
 231. نمونه سوال زبان تخصصی۳ پیام نور
 232. نمونه سوال زبان تخصصی۲ پیام نور
 233. نمونه سوال زبان تخصصی۱ پیام نور
 234. نمونه سوال ریاضی پیش دانشگاهی پیام نور
 235. نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت پیام نور
 236. نمونه سوال حسابداری دولتی پیام نور
 237. نمونه سوال توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی پیام نور
 238. نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی پیام نور
 239. نمونه سوال تربیت بدنی۲ پیام نور
 240. نمونه سوال تحقیق درعملیات۲ پیام نور
 241. نمونه سوال تجزیه تحلیل وطراحی سیستم پیام نور
 242. نمونه سوال اصول حسابداری۲ پیام نور
 243. نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی پیام نور
 244. نمونه سوال مدیریت تعاونیها پیام نور
 245. نمونه سوال مدیریت تطبیقی پیام نور
 246. نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی۲ پیام نور
 247. نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی۱ پیام نور
 248. نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت پیام نور
 249. نمونه سوال فارسی عمومی پیام نور
 250. نمونه سوال سازماندهی واصلاح تشکیلات پیام نور